50 yaşında bayan hasta. KBY nedeni ile yaklaşık 1 ay önce renal transplantasyon yapılmış, nefroloji servisinde takipli. Takiplerinde göğüs ağrısı gelişiyor. Yapılan tetkiklerde ön planda pulmoner tromboemboli (PTE) düşünülüyor ve ventilasyon perfüzyon (V/P) sintigrafisi çekiliyor ve V/P sintigrafisi ile PTE tanısı konuluyor. Ekokardiyografi yapılıyor ve sağ atriyumda 2,5*1,5 cm boyutlarında trombüs izleniyor. Sağ ventrikül dilate izlenmiyor, ve pulmoner arter basıncı yüksek izlenmiyor. Hastanın 1 hafta önce geçici kateteri olduğu ve sonradan çıkarıldığı öğreniliyor. Hastaya trombüs açısından tedavi yaklaşımı nasıl olmalıdır?

Cevabı Gör

27 yaşında kadın hasta öyküsünde ve dosyasındaki bilgilere göre; 8 ay önce A. Anteriyor ME 2.saatinde primer PKG alınmış, LAD proksimal yoğun tromboze bölüme, trombüs aspirasyonu sonrası, 3.0-16 mm ilaç kaplı takılmış, LMCA, Cx ve RCA normal saptanmış, tirofiban infüzyonu almış. Hasta klopidogrel 1-75 mg, ASA 1-100 mg, metoprolol 1-50 mg, ramipril 1-2.5 mg ile taburcu ediliyor. 1 hf sonra vücutta döküntü nedeniyle klopidogrel kesilerek tikagrelor 2-90 mg geçiliyor. Risk faktörü ve şikayeti olmayan hasta, Kadın-doğum polikliniğinden 6 haftalık gebelik, kalp açısından değerlendirilmesi amaçlı yönlendirildi. Hastanın TTE’sinde sunda LVEF%50, septum hafif hipokinetik olup, ek anlamlı patoloji saptanmadı. Gebeliği isteyen hastaya, tedavi kararı, takip ve gebelikle ilgili ne gibi öneriler yapalım?

Cevabı Gör

33 yaşında erkek hasta sentetik kannaboid (bonzai) kullanımı sonrasında sol hemipleji şikayetiyle acile getirilmiştir. Şikayetinin 5. saatinde acilede çekilen krainal MR angiyografide sağ MCA’da tromboze lezyon saptanmıştır. EKG’sinde prekordial derivasyonlarda dinamik değişiklikler olması üzerine bakılan troponin değerleri tedrici olarak yükselmiştir. Akut iskemik SVO ve akut ME birlikteliği olan bu hastada teşhis ve tedavi yaklaşımı nasıl olmalıdır?

Cevabı Gör

Otuz yaşında 28 haftalık gebe (para 1 grav o) olan hasta evde tansiyon yükselmesi olması üzerine acil servise başvurmuş. Acil serviste bakılan tansiyon 160/90 mmHg olması üzerine hasta kadın doğum servisine yatırılmış. Daha önceden tansiyon kontrolü yapmadığını, gebe olduğunu öğrendikten sonra ara sıra tansiyonuna baktığını ve tansiyonunu hep normal ölçtüğünü ifade ediyor. Detaylı tetkikler sonrası hastada hipertansiyon dışında anormallik saptanmamış ve tansiyon kontrolü için kardiyoloji konsültasyonu istenmiş. Önerileriniz nelerdir?

Cevabı Gör

Bilinen kronik hastalığı olmayan 43 yaşında erkek hasta, bir haftadır olan progresif olarak artan nefes darlığı yakınması nedeni ile acil servise başvurmuştur. FM’de takipne, taşikardi, kalp hızı:110/dk, TA:135/80 mmHg idi. Kan gazında hafif hipoksemi ve hipokapni saptandı. D-dimer >10.000 saptanması üzerine yapılan BT anjiyografi tetkikinde sağ ve sol pulmoner arter proksimalinde sağda total oklüzyon solda totale yakın oklüzyon oluşturan dolma defekti saptandı. Hastaya yapılan TTE’de sağ ventrikül dilate, ileri derecede hipokinetik, sağ atriyum dilate izlendi. Orta triküspit yetersizliği olup tahmini pulmoner arter basıncı 100 mmHg saptandı. Hastada RA içinde İAS’ ye yapışık semimobil 30*15mm boyutunda İAS aracılığı ile LA ya uzanan ve LA içinde 25*12mm boyutuna ulaşan kapak hareketleri ile hareket eden semimobil kitle imajları saptandı. Bundan sonraki yaklaşımınız ne olur?

Cevabı Gör