77 yaşındaki bayan hasta HT, KAH, AF, korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu KY nedeniyle kardiyoloji tarafından takip edilmektedir. Hasta dizlerinde yoğun ağrı olması nedeniyle fizik tedavi ve ortopedi bölümlerinde değerlendirilmiş, diz eklemine yapılan enjeksiyonlar ve fizik tedavi uygulamalarından belirgin fayda görmemiştir. Operasyon istemeyen hastaya non-steroid antiinflamatuar ilaç (NSAİİ) başlanması planlanmış ve hasta kardiyolojiye yönlendirilmiştir. Hasta bu ilaçların zararları, nelere dikkat etmesi gerektiği ve hangi ilaçların daha güvenli olduğunu öğrenmek istemektedir.

Cevabı Gör

86 yaşında bayan hasta poliklinikte değerlendirilmiştir. Bilinen KAH, HT, DM olmayan hasta, son aylarda TA yüksekliğinden şikayet etmektedir. Son döneme kadar tansiyon değerinin 110-120 / 60-70 mm hg nin üzerine çıkmadığını fakat son dönemde 140-150/90-100 mm hg’ ye yükseldiğini ve kendinde fenalık hissi ve başında ağırlık yarattığını belirten hastanın EKG’ si sinus ritmindedir, lab tahlillerinde kreat değeri 1.2 gr/dl dir, kan şekeri, lipid profili, troid paneli ve tam kan sayımı normaldir. Ekosunda mitral annuler kalsifikasyon ve aort kapağında skleroz dışında patoloji izlenmemiştir. Hastaya yaklaşım nasıl olmalıdır?

Cevabı Gör

Biküspit aort kapak + aort diseksiyonu tanısıyla geçirilmiş Benthall operasyonu öyküsü olan ve varfarin dışında ilaç kullanım öyküsü olmayan 38 yaşında erkek hasta polikliniğe yeni başlayan HT ile başvuruyor. Ailede HT öyküsü olmayan hastanın fizik muayenesinde de anlamlı bir bulgu saptanmıyor. ACE inhibitörü ve diüretik kombinasyonu başlanan hastanın kontrol vizitlerinde hipertansif seyretmesi üzerine, kademeli olarak BB ve KKB eklenerek sekonder HT etyolojisini araştırmak üzere tüm batın USG yapılıyor. Solda en kalın yerinde 25 mm ölçülen subkapsuler renal hematom saptanıyor. 1 hafta sonra hastanın KKB ihtiyacı kalmaması üzerine kesiliyor. KKB kesilmesinden 1 hafta sonra ise hasta acile senkop ile başvurduğunda TA:80/60 mmHg, nabız:110/dk ölçülüyor. BB ve diüretik tedavisi kesilerek sadece düşük doz ACE inhibitörü ile takip ediliyor. Batın USG tekrarlandıgında subkapsuler hematomun tamamen rezolüsyona uğradığı görülüp 6 ay sonrasında ise hastanın hiç antihipertansif ihtiyacı kalmıyor. PAGE sendromu olarak adlandırılan bu hastalıkta tanı yaklaşımı ve tedavi alternatifleri için öneriler nelerdir?

Cevabı Gör