88 yaşında kadın hasta, karotis endarterektomi operasyonu öncesinde danışılıyor. Bilinen HT, DM, geçirilmiş SVO öyküsü mevcut. SVO nedeniyle yürüyüşü kısıtlı, efor testi yapamıyor. Evde kendi işlerini yapabildiğini, bulaşık yıkayabildiğini, ütü yapabildiğini belirtiyor. EKG’si sinüs ritminde, kalp hızı 80/dk, ekokardiyografide sol ventrikül hipertrofisi ve evre 1 diyastolik disfonksiyon mevcut. Antihipertansif olarak amlodipin kullanıyor ve ev takibinde ortalama TA:150/90 mmHg civarında. Önerileriniz nelerdir?

Cevabı Gör