Soru: Uz.Dr.Nijat Bakhshaliyev
Cevap: Uz.Dr.Nijat Bakhshaliyev
Yardımcı Editör:
Yrd.Doç.Dr.Servet Altay

A) Hastaya özgü öneriler:

Hastanın yönetimi kardiyolog, jinekolog, enfeksiyon uzmanından oluşan ekiple yapılmalıdır. Eozinofilinin sekonder nedenleri başında gelen paraziter enfeksiyonlar yönünden araştırılmalı ve tedavi edilmelidir. Endokardit için steroid tedavisi başlanmalı, kan glukoz düzeyi sıkı kontrol edilmeli ve gerekirse insülinle kan şeker düzeyi kontrolde tutulmalıdır. Kan basıncı yakın takibe alınmalıdır. Klinik tabloda kötüleşme olursa epidural anestezi altında sezaryenle gebelik sonlandırılmalıdır. Sağ kalp yetersizliği vakalarında ventrikül destek cihazlarının gerekebileceği unutulmamalıdır. Gebelik süresince heparinle sonrasında varfarinle trombemboli profilaksisi yapılmalı ve hedef INR değeri 2-3 arasında tutulmalıdır.

B) Genel öneriler:

Löffler endokarditi hipereozinofilik sendromun ender kardiyak manifestasyonudur. Her iki ventrikülün endokardında kalınlaşma, apikal obliterasyon ve kalp yetersizliği ile karakterizedir Tedavisi ezozinofiliye yönelik immunsupressif tedavi, antikoagülan profilaksisi ve kalp yetersizliğinin semptomatik tedavisinden oluşur.

Yardımcı Editör Notu :
Ek öneri yok

Bölüm Editörü Notu :
Ek öneri yok