Soru: Dr. Özge Copkıran 
Cevap: Uz.Dr.Ümit Yaşar Sinan
Yardımcı Editör: Uz.Dr.Nijat Bakshaliyev

A) Hastaya özgün öneriler;

Hastamız 24. gebelik haftasında ve semptomatiktir. Semptomların gebeliğin getirdiği fizyolojik değişikliğe mi yoksa VSD ye bağlı PAH gelişimine mi bağlı olduğu sorgulanmalı ve hastanın fonksiyonel kapasitesi değerlendirilmelidir. Detaylı bir ekokardiyografik değerlendirme ile, pulmoner arter basıncı, sağ ventrikül fonksiyonları ve Qp/Qs oranına bakılarak (şantın tersine dönmesi; Eisenmenger sendromu gelişimi ve siyanozun ortaya çıkışı) gebeliğin devamı için risk oranları belirlenmelidir. Eğer semptomlar PAH gelişimine bağlı ise gebeliğin sonlandırılması gerekmektedir. Aksi taktirde yatak istirahati ve yakın takip yapılarak fetusun akciğer maturasyonunun gelişimi için azından 28-32.  gebelik haftasına kadar beklenmelidir (sürfaktan verilerek akciğer maturasyonuna yardımcı olunur).

B) Genel öneriler;

Asemptomatik, sol ventrikül fonksiyonları korunmuş ve PAH eşlik etmeyen VSD’li hastalarda gebelik iyi tolere edilir ve gebelik boyunca yakın takiple miadında doğum gerçekleştirilebilir. VSD ye eşlik eden ileri evre (evre III-IV) PAH veya Eisenmenger sendromu varlığında gebelik kontrendikedir.
Çok merkezli, geniş, retrospektif bir çalışmada toplamda 202 gebelik yaşamış VSD’li 88 kadın incelenmiştir. 46 düşük doğum ve 9 gebeliğin erken sonlandırılması olayına rastlanmıştır. Tamir edilmemiş VSD’si olan hastalarda 104 başarılı doğum olayı meydana gelirken, tamir edilmiş VSD’li hastalarda 43 başarılı doğum görülmüştür. Sadece 1 İE olgusuna (tamir edilmemiş membranöz VSD’si olan bir gebede) rastlanmıştır.

Yardımcı Editör Notu:
Bu hastada aile bilgilendirildikten sonra kateter kapatmaya uygunsa fetüsün radyasyon maruziyeti minimuma indirilecek şeklide deliğin kapatılması başka bir seçenek olabilir.

Bölüm Editörü Notu :
Ek öneri yok
Anahtar Kelimeler: