Soru : Yrd.Doç.Dr.Feyzullah Beşli     
Cevap: Yrd.Doç.Dr.Feyzullah Beşli
Yrd. Editör: Yrd.Doç.Dr. Servet Altay

A) Hastaya özgü öneriler;
Hastanın biri diüretik olmak üzere 4’lü antihipertansif tedaviye rağmen dirençli HT mevcuttur.
Hastamızda nispeten erken yaşta başlayan ve uzun süredir dirençli olduğunu gördüğümüz bir HT mevcuttur. Hastaya verilmekte olan 4’lü antihipertansif tedaviye rağmen TA değerleri kontrol altına alınamamıştır. Mevcut klinik ve görüntüleme sonuçları hastada renovasküler HT olduğu düşündürmektedir. Bu hastamızda olduğu seçili vakalarda renal arter stentlemenin klinik fayda sağlayabileceği düşünülmektedir.

B) Genel öneriler;
Son dönemde renal arter stent ile ilgili negatif çalışmaların verileri sunulmakta. Son olarak Coral çalışmasının sonuçlarında 43 aylık takipte, kardiyovasküler ve renal nedenli ölüm, ME, inme, KKY için hastaneye yatış, ilerleyici böbrek yetmezliği veya diyaliz/transplantasyon toplamından oluşan primer sonlanım açısından, stent grubunda %35.1, tıbbi tedavi grubunda %35.8 bulundu (HR, 0.94; 95%CI, 0.76- 1.17; p=0.58). Primer sonlanımı oluşturan tüm parametreler ve tüm nedenli ölüm de iki grupta benzer bulunuyor. Sistolik kan basıncında takip süresince stent grubu lehine orta derece bir fark saptanıyor (−2.3 mm Hg; 95% CI, −4.4- −0.2; p=0.03). Ortaya çıkan bu ve diğer çalışmaların sonuçları göz önüne alındığında renal arter stenozu saptanan hastalara rutin stentlemenin yarar sağlamadığını düşündürmektedir.

Yardımcı Editör Notu :
Ek öneri yok

Bölüm Editörü Notu :
Dirençli hipertansiyonu olan ve dörtlü antihipertansif tedaviye rağmen kan basıncı hedef değerlerin üzerinde seyreden hastamızda renal arter darlığı tespit edilmiştir.  Aterosklerotik renal arter darlığı olan hastalarda son yıllarda yapılan çalışma ve meta -analiz sonuçlarına göre renal arter revaskülarizasyonu ile kan basıncı kontrolü, renal ve kardiyovasküler sonlanımlarda fayda edilmediği görülmüştür.
Fakat hastamızın 40 yaşlarında kadın olduğu düşünülürse erken ateroskleroza ait başka bulgular yoksa öncelikle fibromüsküler  displaziye bağlı renal arter darlığı düşünülmelidir. Günümüzdeki kılavuzlar fibromüsküler displazisi olanlarda öncelikle renal artere balon anjiyoplasti işleminin yapılmasını önermektedir.
Bu nedenle hastamızda öncelikle renal artere revaskülarizasyon işlemi düşünülmelidir. Revaskülarizasyon içinse stentlemeden ziyade balon anjiyoplasti  işlemi düşünülmelidir.
Referans
1. Bavry AA, Kapadia SR, Bhatt DL et al. Renal artery revascularization: updated meta-analysis with the CORAL trial. JAMA Intern Med 2014;174:1849-1851.
2. Persu A, Giavarini A, Touze E, et al. European consensus on the diagnosis and management of fibromuscular dysplasia.  Journal of Hypertension 2014;32:1367-1378.

 

Anahtar Kelimeler: