Evde ekmek pişirdikten sonra nefes darlığı ile başvurduğu acil serviste O2 saturasyonu %90, akciğer sesleri olağan saptanan, 55 yaşında kronik hastalık öyküsü olmayan erkek hastanın arteryal kan gazında COHb: % 20 saptandı. Karbonmonoksit zehirlenmesi düşünülen hastanın EKG’ sinde iskemik değişiklik yok. Ekokardiografisinde duvar haraket kusuru olmayan hastanın, Troponin T seviyesi 0.50 ng/mL (>0.01) saptanmıştır. Bundan sonraki tanı ve tedavi yaklaşımınız nedir?

Cevabı Gör