Soru: Uz.Dr.Nijat Bakhshaliyev
Cevap: Uz.Dr.Nijat Bakhshaliyev
Yardımcı Editör:
Yrd.Doç.Dr.Servet Altay, *Uz.Dr. Yiğit Çanga

A) Hastaya özgü öneriler:

Örnek vakada sol ventrikül sistolik fonksiyonlarında iyileşme olmasına rağmen hastanın yaşının ileri olması nedeniyle tekrarlayan gebelikte PPKMP rekürrens riski yüksektir. Bu nedenle de bu vakada ikinci gebelikten vazgeçirmek daha uygun yaklaşım olacaktır.

B) Genel öneriler:

Peripartum kardiyomiyopati, gebeliğin son 1 ayı ile doğumdan sonraki 5 ay içinde gelişir. İnsidansı 1300 ile 1400 gebelikte birdir. Etiyolojisi bilinmemektedir. Meydana gelmesinde çoğul gebelik, çoğul doğum, aile öyküsü, etnik köken, sigara içimi, diyabet hipertansiyon, preeklampsi, beslenme bozukluğu, anne yaşının ileri veya çok genç olması gibi faktörler üzerinde durulmaktadır. Tanısı, kalp yetersizliği semptomları ile birlikte TTE’de sol kalp sistolik fonksiyonlarında baskılanmanın gösterilmesiyle konulur. Mortalitesi %0-9 arasında, bazı toplumlarda %15’e kadar çıkmaktadır. Hastaların %50’sinde optimal medikal tedaviyle sol ventrikül fonksiyonları normale döner, fakat %50’sinde kötüleşir. Sol ventrikül fonksiyonları tamamen düzelen kişilerde bile rekürrens riski %30-50’tir. LV fonksiyonları normale dönmeyen kişiler tekrar gebelikten kaçınmalıdır.

Yardımcı Editör Notu:
Ejeksiyon fraksiyonunda erken düzelme (3-6 ay içerisinde) uzun dönem sonucun iyi olacağının bir öngördürücüsü olmakla birlikte, uzun yıllar içerisinde kademeli olarak ejeksiyon fraksiyonunda düzelme görülen vakalarda mevcuttur. Ejeksiyon fraksiyonunda erken düzelme olması bir sonraki gebelik açısından iyi bir gösterge olsa da rekürrens gösterebileceği hasta ve yakınlarıyla detaylıca konuşulmalıdır. 6 ay içerisinde sistolik fonksiyonları normale dönmeyen vakalara ise ikinci bir gebelik kesinlikle önerilmemelidir. Sol ventrikül diyastol sonu çapının 6 cm. ve üzerinde olduğu ve M-mode fraksiyonel kısalmanın %20 ve daha az olduğu vakalarda kalıcı sol ventrikül fonksiyon bozukluğu gelişme ve kötü prognoz ihtimali daha fazladır.

Bölüm Editörü Notu :
Ek öneri yok

Anahtar Kelimeler: