Hipertansiyon, tip 2 DM ve kronik AF öyküsü olan 60 yaşında kadın hasta NSTEMI tanısıyla yatırılmıştır. Kan basıncı 130/80 mmHg, kalp hızı 78/dk olan hastanın böbrek ve karaciğer ile ilişkili laboratuvar tetkikleri normaldir. Hasta perindopril 5 mg, metformin ve rivaroksaban 20 mg kullanmaktadır. Başka herhangi bir ilaç ve alkol kullanımı olmayan hastanın major kanama öyküsü bulunmamaktadır. Göğüs ağrısı devam etmekte olup hastaya PKG planlanıyor. Hastaya planlanan işlemin kardiyovasküler riskinin değerlendirilmesi ve tedavi önerileri nasıl olmalıdır?

Cevabı Gör

AKS nedeniyle yaklaşık 1 ay önce DES takılmış olan ve tikagrelor tedavisi başlanmış olan 52 yaşında erkek hasta bize efordan bağımsız ciddi nefes darlığı şikayetiyle başvuruyor. Hastanın bakılan ekokardiyografisinde ejeksiyon fraksiyonu ve kapak fonksiyonları normal sınırlarda olup, akciğer grafisi normal olarak saptanmıştır. Nefes darlığının tikagrelor tedavisine bağlı olabileceği düşünülüyor. Tedaviyi kesip başka bir antiplatelet ajan mı verelim? Başka bir antiplatelet ajan vereceksek ne tercih edelim ve ne zaman verelim? Tedaviye devam edip bronkodilatör tedavi mi başlayalım?

Cevabı Gör