44 yaşındaki erkek hastaya 5 ay önce akut anteriyor ME nedeniyle primer PKG uygulanmış ve LAD deki yoğun tromboze lezyona aspirasyon uygulanmış, sonrasında tirofiban infüzyonu altında DES uygulanmıştır. Diğer koronerlerde yaygın plakları mevcuttur. Hastanın izleminde komplikasyon olmamış, optimal tıbbi tedaviyle taburcu edilmiştir. Hasta son 1 aydır olan nefes darlığı nedeniyle poliklinikte değerlendirilmiştir. FM ve laboratuar tahlilleri normal, ekosunda LVEF %55, septum apikali ve apeks hipokinetik olan, sigara içme öyküsü olmayan hastanın akciğer grafisi ve solunum fonksiyon testi normaldir. Nefes darlığı tikagrelor ile ilişkili düşünülen hastada klopidogrel veya prasugrele geçilmesi süreci nasıl yapılmalıdır?

Cevabı Gör

59 yaşındaki bayan hastaya 9 ay önce akut inferoposteriyor ME nedeniyle primer PKG uygulanmış ve Cx arterine DES konmuştur. LAD distalde %50-60 darlık, RCA PDA-PL ayrım öncesinde %40-50 darlık saptanmıştır. İzlemde komplikasyon olmamış, optimal tıbbi tedaviyle taburcu edilmiştir. İşlemin 8. ayında değerlendirildiğinde 1aydır atipik göğüs ağrısı nedeniyle yapılan efor testi pozitif saptanarak KAG yapılmış, Cx stenti açık, LAD lezyonu benzer bulunmuş, RCA lezyonu % 70-80 olarak değerlendirilerek 2.75×18 mm DES konmuştur. Bundan sonraki süreçte hastanın antiplatelet tedavi yönetimi nasıl yapılmalıdır?

Cevabı Gör

Akut inferior ME nedeniyle 2 yıl once RCA proksimal total lezyona DES implante edilen 70 yas erkek hastanin 3 kez stent trombozu ile başvurusu mevcut. Klopidogrel 75mg ve ASA 100g altında geçirilmis hemorajik stroke nedeniyle Ticagrelor ve Prasugrel tedavisine geçilememektedir. Bir kez instent POBA, bir kez instent DES implantasyonu ve bir kez instent ilac salinimli POBA yapilan hastanin serum klopidogrel duzeyi terapotik dozda ölçülüyor. Klopidogrel 75mg, ASA 100mg, Metoprolol Suksinat 50mg, Ramipril 2.5mg, Atorvastatin 10 mg ve esomeprazol 40 mg kullanan hastanın takibinde önerileriniz nelerdir?

Cevabı Gör

56 yaşında erkek hasta, acil serviste 2. saatinde akut anteriyor ME nedeniyle primer PKG’ye alınmıştır. Acil serviste aspirin 300 mg çiğnetilen hastaya, kateter laboratuarında 180 mg ticagrelor p.o yüklenmiştir. LAD de total darlığa ptca sonrasında gövdedeki thrombus içeriği yoğun lezyona i.v heparin ve tirofiban altında stent uygulanmıştır. Stent sonrası no-reflow izlenen, hemodinamisi stabil ve göğüs ağrısı devam eden hastanın bundan sonraki yönetimi nasıl olmalıdır? Trombüs aspirasyonu rutin olarak yapılmalımıydı?

Cevabı Gör

Medikal tedaviye rağmen azalmayan 5 saatlik ağrı nedeniyle acilde değerlendirilen 69 yaşında, 20 yıl önce CABGx3(LIMA-LAD, Ao-OM, Ao-RPL) operasyonu geçirmis hasta primer PKG’ ye alınıyor. Ao-OM grefti trombuslu total tikalı, lezyona intrakoroner bolus agrastat uygulanması sonrası DES implante ediliyor. Ao-RPL anastomoz yeri hemen öncesinde%70 ve RPL proksimalde %70 darlığı olan hasta o güne kadar hiç efor anjinası, efor dispnesi yaşamadığını ve ASA 100 mg dışında ilaç kullanmadığını ifade ediyor. Bu hastanın yönetimi nasıl olmalıdır?

Cevabı Gör

HT, tip 2 DM ve kronik AF öyküsü olan 60 yaşında kadın hasta NSTEMI tanısıyla yatırılmıştır. Kan basıncı 130/80 mmHg, kalp hızı 78/dk olan hastanın böbrek ve karaciğer ile ilişkili laboratuvar tetkikleri normaldir. Hasta perindopril 5 mg, metformin ve rivaroksaban 20 mg kullanmaktadır. Başka herhangi bir ilaç ve alkol kullanımı olmayan hastanın major kanama öyküsü bulunmamaktadır. Göğüs ağrısı devam etmekte olup hastaya PKG planlanıyor. İşlemin kardiyovasküler riskinin değerlendirilmesi ve tedavi önerileri nasıl olmalıdır?

Cevabı Gör