62 yaşında DM, non-valvüler AF ve stabil KAH tanıları nedeniyle rivoraksaban 20 mg 1×1 ve asa 100 mg 1×1 kullanan hasta acil serviste akut gis kanaması nedeniyle gastroenteroloji bölümü tarafından değerlendirilmiştir. Hemodinamisi stabil ve hemoglobin değeri 7 gr/dl olan hastaya 2 ünite eritrosit suspansiyonu verilmiş, yapılan üst gastrointestinal endoskopide duedenumda saptanan aktif eroziv bölgeye koterizasyon uygulanmıştır. Rivoraksaban ve asa kesilmiş, hastaya pantoprozol 2×1 verilmiştir. Hastanın 3 gün boyunca hemodinamisi ve hemoglobin düzeyi stabil seyretmiştir. Hesaplanan GFR 68 ml/dk dır. Gastroenteroloji bölümü tarafından idame antikoagülasyon ve antiplatelet tedavisi yönünde danışılan hastanın yönetimi nasıl yapılmalıdır?

Cevabı Gör