Soru:Dr.Murat Akçay
Cevap: Uz.Dr.Hüseyin Altuğ Çakmak
Yardımcı Editör: Uz.Dr.Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgün öneriler;
Bizim hasta örneğinde gebelik öncesi akut anterior ST-elevasyonlu miyokard infarktüsü sonrası LAD proksimaldeki sorumlu kritik lezyona ilaç kaplı stent implantasyonu yapılmış ve medikal tedavi düzenlenme sonrası klopidogrel yan etkisi nedeniyle tikagrelor başlanmış. Ancak hastanın sonradan 6 haftalık gebe olduğu ve sol ventrikül sistolik fonksiyonlarının hafif derecede bozulduğu saptanmış. Bu hastaya öncelikle gebeliğinin yüksek riskli olduğu kullandığı ilaçların maternal ve fetal komplikasyonlar doğurabileceği iyice anlatılmalı ve gebelik kararı yeniden sorgulanmalıdır. Gebeliği devam ettirmek obstetrik açıdan uygunsa ve hastada gebeliği şiddetle istiyorsa kardiyolog ve kadın doğum uzmanı tarafından yakın takibe alınmalıdır. Öncelikle stent yeniden endotelizasyonu için gerekli 12 aya kadar dual antiplatelet devam ettirilmelidir. Ancak tikagrelor gebelik kategorisi C olduğundan ve gebe ilk trimesterde olduğundan prasugrel gibi gebelik kategorisi B olan antiagregan ilaca geçiş yapılmalıdır. Aspirin ve metoprolol devam edilmeli; ramipril (FDA gebelik kategorisi X) ise kesinlikle kesilmelidir. Gebe her üç ayda bir kardiyoloji ve kadın doğum poliklinik kontrollerine gelmeli ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu değerlendirilmelidir.

B) Genel Öneriler;
Akut ST-elevasyonlu miyokard infarktüsünün (STEMI) acil girişim tedavisi gebelerde de normal kadınlarda olduğu gibiyse de medikal tedavi de değişiklikler göstermektedir. Gebelik döneminde post-MI sekonder koruma amaçlı ilaç kullanımı hem zor hem de risklidir. Ayrıca post-MI sol ventrikül sistolik fonksiyonları doğurganlık çağında olan kadınlarda gebelik sırası ve sonrasındaki maternal ve fetal prognoz açısından önemli bilgiler sağlar. Medikal tedavinin düzenlenmesindeki en büyük zorluk ilaçların etkinlik ve güvenlik verilerinin oldukça kısıtlı olmasıdır. Antiagregan ilaçlar olan klopidogrel ve prasugrelin gebelik kategorisi B iken; tikagrelorun ise gebelerde çalışma sonuçları kısıtlı olmakla birlikte C’dir.
Diğer medikal tedaviler arasında yer alan beta bloker (fetal bradikardi riski ve intrauterin gelişme geriliği nedeniyle) ise gebelik sırasında dikkatle kullanılmalıdır. Yakın zamanda özellikle ilaç kaplı stent implante edilen ve kanama riski düşük gebelerde stent yeniden endotelizsyonu için gerekli süre olan 12 aya kadar dual antiplatelet tedavi önerilmektedir. Sol ventrikül fonksiyonu normal ya da hafif bozulmuş fakat asemptomatik olan gebelerde kardiyolog ve kadın uzmanının yakın kontrolünde gebe kalmasında sakınca bulunmazken, gebelik ve doğum sonrası sürecin riskli olduğu bilinmelidir.

Yardımcı Editör Notu:
Bu hastada doğum sırasında 12 ay dolmamış olacağı düşünülürse dual antiplatelet doğum planlı C/S olacak ise kesilecek mi?
STYME nedeniyle primer PKG uygulanan ve stent takılan hastada 1 sene İATT gereklidir. Klopidogrele bağlı alerjik yan etki gelişmesi ve tikagrelorün gebelik kategorisi (C) prasugrele (B) göre daha az güvenli olduğu için ASA’ya prasugrel eklenmesi doğru karar olacaktır. EF si %50 olan ve asemptomatik olan hastada gebelik güvenli bir şekilde sürdürülebilir. Ancak fetal teratojenite nedeniyle ramipril kesilmeli, beta bloker tedaviye ise yakın fetal takip ile devam edilmelidir.

Bölüm Editörü Notu :
Ek öneri yok

Anahtar Kelimeler: