52 yaşındaki hastaya 8 sene önce dilate KMP tanısıyla ICD takılmış. Hastanın o zamanki LVEF’si bilinmiyor, hasta takiplerini düzensiz şekilde başka merkezlerde yaptırmakla beraber, tıbbi tedavisini düzenli kullanmış. Hasta poklinikte değerlendirildiğinde hafif efor dispnesi dışında yakınması yok. Fizik muayenesi tamamen normal, ekg si sinus ritminde, sağ dal bloğu ritminde, QRS 150 msn, ekoda LVEF %50, global hafif sistolik disfonksiyon ve biatriyal dilatasyon mevcut. Pil kontrolünde en son ICD şokunu 1 yıl önce almış ve aritmi kaydında bunun yüksek ventrikül hızlı AF olduğu izlenmekte, batarya ömrü ise 6 ay olarak görünmekte. Bu durumda hastanın yönetimi nasıl olmalıdır, ICD jeneratör replasmanı endikasyonu var mıdır? Uzun dönem antikoagülasyon endikasyonu var mıdır ?

Cevabı Gör

50 yaşında iskemik kmp, ICD mevcut, DM, HT ve KBH tanıları mevcut. LVEF %10 olan hasta nefes darlığı şikayeti ile başvuruyor. Geliş EKG’ si geniş QRS’li taşikardi ve kalp hızının 120/dk oldugu görülüyor. Başvuru anında alt: 1300 ast: 1250, kardiyak enzimler negatif olarak görülüyor. EKG düşük hızlı VT olarak degerlendiriliyor ve hastaya kardiyoversiyon planlanıyor. Fakat kardiyoversiyona yanıt alınamıyor. Bu hastaya tedavi yaklaşımımız nasıl olmalıdır?

Cevabı Gör