Soru: Uz.Dr. Nijat Bakhsaliyev
Cevap:Uz.Dr.Hüseyin Altuğ Çakmak
Yardımcı Editör: Uz.Dr.Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgün öneriler;

Gebelik sırasında plazma hacmi ve kardiyak outputta artış, sistemik vasküler dirençte azalma ve hiperkoagülabilite gibi fizyolojik değişiklikler olmaktadır. Her ne kadar hipertrofik kardiyomiyopatili (HKMP) kadınlar komplike olmayan gebelik geçirseler de özellikle sol ventrikül çıkış yolu darlığı olan veya şiddetli diyastolik disfonksiyonu olan kadınlarda bu değişimler anne ve fetüs mortalitesini arttırmaktadır.
Bizim hasta örneğinde asemptomatik HKMP tanısı olan gebede ekokardiyografide şiddetli sol ventrikül çıkış yolu tıkanıklığı veya şiddetli diyastolik disfonksiyon yoksa, fonksiyonel kapasitesi iyiyse, obstetrik patoloji yoksa ve oral antikoagülan almıyorsa spontan vajinal doğuma bırakılır. Anestezi çeşidi olarak epidural ya da spinal anestezi yavaş ve dikkatlice uygulanmalıdır. Spinal anesteziye bağlı hipotansiyondan kaçınılmalıdır. Ayrıca intravenöz sıvı tedavisi ve oksitosin yavaş ve dikkatlice verilmelidir.

B) Genel Öneriler;
HKMP’li çoğu kadın gebeliği iyi tolere eder. Doğumdan önce mutlaka ekokardiyografi ile sol ventrikül fonksiyonu, mitral yetersizlik derecesi ve sol ventrikül çıkış yolu gradienti değerlendirilmelidir. Ayrıca efor testi (tercihen gebelik öncesi veya asemptomatik gebelerde, submaksimal) fonksiyonel kapasite değerlendirilmesi, kalp hızı yanıtı ve aritmi varlığı değerlendirilmesi açısından önemli bir tanı aracıdır. Düşük riskli olgular vajinal yolla normal spontan doğum yapabilir. Tüm durumlarda, komplikasyonlar oluşabildiğinden 2.trimester sonunda multidisipliner takım tarafından planlanmış doğum yöntemi önerilir. Sezeryan endikasyonları; obstetrik nedenler, şiddetli sol ventrikül çıkış yolu darlığı, şiddetli kalp yetersizliği ve oral antikoagülan alan gebelerdir. Sol ventrikül çıkış yolu tıkanıklığının şiddet derecesi bölgesel anestezinin kabul yapılıp yapılamayacağını belirleyecektir. Epidural ve spinal anestezi sistemik vazodilatasyon ve hipotansiyona neden olduğundan şiddetli sol ventrikül çıkış yolu tıkanıklığı olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Tek şut spinal anesteziden kaçınılmalıdır. İntravenöz sıvılar dikkatle verilmeli, diyastolik işlev bozukluğunda yeterince tolere edilmediği için sıvı yüklemesinden kaçınılmalıdır. Sintosinon ve oksitosin hipotansiyon, kalp ritim düzensizlikleri ve taşikardiye neden olabildiğinden yalnızca yavaş infüzyon şeklinde verilmelidir.

Yardımcı Editör Notu:
Asemptomatik HKMP hastalarında normal vajinal yoldan doğum önerilmektedir. Semptomatik hastalarda ise daha çok sezeryan önerilir. Gebelik öncesi başlanan beta blokerler gebelik boyunca da devam edilmelidir (fetal bradikardi, gelişme geriliği yakından takip edilerek). Gebelik öncesi beta bloker kullanmayanlarda ise beta blokerler semptom varlığında başlanır.

Bölüm Editörü Notu :
Ek öneri yok

Anahtar Kelimeler: