Soru: Uz.Dr.Nijat Bakhsaliyev
Cevap: Yrd.Doç.Dr.Uğur Canpolat
Yardımcı Editör:
Yrd.Doç.Dr.Servet Altay

A) Hastaya özgün öneriler;
Her ne kadar ICD takılması sonrasındaki izleminde ICD deşarjı olmamış olsa da, gebelikteki fizyolojik değişiklikler zemininde aritmik olay geçirme ya da kardiyak arrest olma ihtimali mevcuttur. Hasta bu durumlar hakkında ayrıntılı bilgilendirilmelidir. Ancak hastanın kalp durması yaşamış olması ve ICD’sinin bulunması gebe kalmasına engel teşkil etmez. Hastanın gebelik süresince aritmik olay açısından yakın takibi önerilir. Doğum öncesinde ICD kontrolünün yapılması gerekmektedir ve cihazın tedavi verme özelliği kapatılarak hasta ameliyata alınmalıdır. Ameliyat sırasında yakın ritim ve hemodinamik takip yapılmalıdır.

B) Genel öneriler:
Günlük cerrahide kullanılan elektrokoter ve elektrokoagülasyonun pil üzerine olumsuz etkileri olabilmektedir. Bu etkiyi en aza indirmek için şu önerilerde bulunulmalıdır:

  • Monopolar elektrocerrahi alanı ICD’den mümkün olan en uzak mesafede tutulmalı (en az 30 cm), eğer ICD yakınında işlem yapılacaksa bipolar koter kullanılmalıdır
  • Gerekli elektrocerrahi için minimum güç kullanılmalıdır
  • Monopolar elektrocerrahide topraklama pedi ICD’den en uzak bölgeye yerleştirilmelidir. En iyi bölge ICD’nin olduğu tarafın karşı tarafındaki kalça olabilir
  • Eğer cerrahi alan göbek seviyesinin altında ise sıklıkla özel bir önleme gerek duyulmaz, ancak bazı hastalarda (ICD’li ve pil bağımlı) yeniden programlama veya cihaz üzerine mıknatıs konulması gerekebilir
  • Göbek seviyesinin üstündeki elektrocerrahi işlemlerinde elektromanyetik etkileşim (EME) olasılığı fazladır ve yeniden programlama veya cihaz üzerine mıknatıs konulması gerekebilir
  • Eğer pil uyarımında inhibisyon izlenirse elektrocerrahi uygulamaları kısa sürelerle sınırlandırılmalıdır
  • İşlem boyunca sürekli EKG ve arteriyal basınç monitorizasyonu gereklidir   

EME olasılığı yüksek olan cerrahi işlemlerden sonra pil programları gözden geçirilmeli, ameliyat öncesi pil modu değişikliği yapılan hastalarda eski moda dönülmeli ve operasyon öncesine göre değişiklik olup olmadığı kontrol edilmelidir. Dolayısıyla bu hastada doğum sonrası ICD’nin tedavi uygulama özelliği tekrar açılmalıdır.

Yardımcı Editör Notu :
Ek öneri yok

Bölüm Editörü Notu :
Ek öneri yok

Anahtar Kelimeler: