Soru :Uz.Dr.Nijat Bakshaliyev
Cevap: Uz.Dr.Recep KURT
Yardımcı Editör: Uz.Dr.Nijat Bakshaliyev

A) Hastaya özgün öneriler;

Koroner stent öyküsü olan hastamızın mutlak antiagregan tedavi kullanması gerekmektedir. Antiaggregan tedavinin monoterapi veya dual terapi olarak niteliği ve süresi, hastaya implante edilen stentin çıplak veya ilaç kaplı olup olmaması ve miyokart enfarktüsü sonrası implante edilip edilmemesiyle yakından ilişkilidir.
Antiaggregan tedavi alanlarda diş tedavisi sırasında kanama riskinin arttığına inanılmaktadır. Oysa diş işlemlerinde  antiaggregan alanlarda sanıldığı gibi kanama komplikasyonu klinik problem oluşturmamaktadır ve kanamaların hemen tümü lokal hemostatik yöntemlerle kontrol altına alınabilmektedir. Diğer taraftan antiagregan alanlarda iskemik kardiyovasküler olaylar,  antiagregan  tedaviye herhangi bir sebepten ara  verenlerde sık görülmektedir. Bu sonuçlar nedeniyle ACC/AHA ve American Dental Association kurumlarının aldığı ortak tavır, diş ve oral minör cerrahilerde koroner stent nedeniyle mono veya dual antitrombosit ilaç kullananların bu ilaçlara devam etmesi yönündedir.

B) Genel öneriler;

Kardiyovasküler problemler nedeniyle antiagregan kullanması gerekenler diş tedavileri sırasında da antiagregan kullanmaya devam etmelidir. Kanama  riskinin artacağı ve klinik problem olacağı bir diş işleminde ise antiagregan tedavinin mutlak kullanım süresinin tamamlanması gerekmektedir (örneğin myokard infarktüsü sonrası 1 yıl gibi).
Diş işlemlerinde bakteriyemi riskinin fazla olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle hastada  enfektif  endokardit riskinin arttığı  kardiyak problem varlığı sorgulanmalıdır ve gerekiyorsa hastaya diş işleminden önce enfektif endokardit profilaksisi uygulanmaldır.
Diş hekimi antiagregan tedaviye ara vermek istiyorsa nasıl bir yol izlenmelidir ?
Öncelikle antiagregan tedavinin aterosklerotik kardiyovasküler hastalar için kritik önemini  ve antiagregan tedaviye ara verilmesinde doğabilecek  mortal sonuçları diş hekimlerimizle paylaşmamız gerekir. Kanama ve klinik problem riskinin çok artacağı belirtiliyorsa antiaggregan tedavinin mutlak kullanım süresi tamamlanana kadar diş tedavisinin tehir edilmesi gerekir.
Antiagregan tedavinin planlanan diş işlemi gününden en fazla 3 gün önce stoplanması ve işlem sonrası en kısa sürede tekrar başlanması gerekmektedir. Antiagregan tedaviye  3 günü aşkın süre ile  ara verilmesinde  rebound trombosit aktivitesi ve dolayısıyla iskemik kardiyovasküler olay riski artmaktadır.

Yardımcı Editör Notu :
Ek öneri yok

Bölüm Editörü Notu :
Ek öneri yok

Anahtar Kelimeler: