56 yaşında bayan hasta endokrinoloji polikliniğinde değerlendirilmiş olup, hipotroidi ve karaciğer enzimlerinde hafif yükselme saptanmıştır. Hastaya üst abdomen USG yaptırılmış ve raporda abdominal aortada minimal atherosklerotik değişiklikler belirtildiğinden kardiyoloji polikliniğine yönlendirilmiştir. Hastanın açlık kan şekeri normaldir, LDL düzeyi 140 mg/dl dir. Günde 2-3 adet sigara içmektedir, ofiste ölçülen ardışık kan basıncı ortalaması 140/90 mm dir. Aktif kardiyak yakınması bulunmamaktadır. Bu hastaya ek tetkikler yapılmalı mıdır? Primer ve sekonder korunma ile ilgili öneriler nasıl olmalıdır ?

Cevabı Gör

44 yaşında erkek hasta atipik göğüs ağrısı nedeniyle poliklinikte değerlendirilmiştir. Sigara içimi ve ailede premature atheroskleroz mevcuttur. LDL kolesterol düzeyi 165 mg/dk olup, diğer değerler normaldir. EKG ve EKO normaldir. Efor testi yapılan hastada maksimal efor esnasında 5 atımlık süregen olmayan VT ve istirahat fazında bigemine yapan ventriküler ekstra atımları izlenmiştir. Herhangi bir semptom veya EKG’ de patolojik ST değişiklikleri meydana gelmemiştir. Bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izlenmelidir ?

Cevabı Gör

52 yaşında erkek hasta 2 yıl önce ön duvar ME geçirmiş olup, halen kardiyak yönden asemptomatik durumdadır. EKG’ de sinus ritmi ve V1-V3 Q dalgası saptanmıştır. PR ve QT mesafeleri normaldir. Laboratuar tahlillerinde anormallik saptanmamıştır. Ekosunda LVEF %40’ dır. Hastaya psikiyatri bölümü tarafından yaygın anksiete bozukluğu nedeniyle antidepresan-anksiolitik tedavi başlanması planlanmaktadır. Bu konuda dikkat edilecek noktalar ve hangi ilaçların daha güvenli olduğu konusunda psikiyatri doktoruna ve hastaya hangi önerilerde bulunulmalıdır?

Cevabı Gör