Soru : Dr. Özge Copkıran 
Cevap : Uz.Dr. Ümit Yaşar Sinan
Yardımcı Editör : Uz.Dr. Nijat Bakshaliyev

A) Hastaya özgün öneriler;

Hasta semptomlar yönünden iyice sorgulanmalıdır (efor kapasitesinde azalma, egzersiz veya istirahatta dispne vb.). Hastaya EKG çekilmeli ve anormallik yönünden değerlendirilmelidir. Daha sonra TTE ile sol ve sağ kalp boşlukları, pulmoner arter basıncı değerlendirilmeli ve eşlik eden başka kalp patolojileri yönünden taranmalıdır. Eğer hasta semptomatikse ve/veya sol kalp boşluklarında genişleme, pulmoner arter basıncında yükselme mevcutsa hasta gebelik öncesinde ya katater ya da cerrahi yöntemle defektin kapatılması ve sonrasında gebelik açısından tekrar değerlendirilmelidir. Asemptomatik, restriktif tip VSD olan hastalar gebeliği iyi tolere eder ve gebelik kontrendikasyon oluşturmaz.

B) Genel öneriler;
Erişkin doğumsal kalp hastalarının (EDKH) çoğu gebeliği iyi tolere ederler fakat özelleşmiş bakım en iyi multidisipliner takım yaklaşımı ile sağlanır. Bu takımda EDKH konusunda uzmanlaşmış kardiyolog, jinekolog, anestezist, hematoloji, yeni doğan ve genetik uzmanları yer almalıdır. Bu ekip antenatal dönem, doğum ve post-partum dönemi birlikte planlamalı ve gebeyi birlikte takip etmelidirler. Ciddi PAH (Eienmenger sendromu ve diğer ileri evre PAH hastaları) maternal mortalite açısından yüksek riskli grubu oluştururlar (%30-50 mortalite riski). Bu nedenle bu gruptaki kadınlar gebe kalmamaları konusunda uyarılmalıdırlar.
Maternal mortalite için yüksek risk taşıyan diğer durumlar ise; ciddi sol ventrikül çıkış ve giriş yolu obstrüksiyonu, kötü sistemik ventriküler fonksiyon (EF <%40) ve Marfan, benzeri sendromlardır (Ehlers-Danlos, Loeys-Dietz). Siyanoz fetüsü etkilayen ciddi bir durumdur ve SaO2 <%85 olduğunda canlı doğum olasılığı %12 ye kadar düşer.
Dolayısıyla VSD ye eşlik eden ileri evre (evre III-IV) PAH veya Eisenmenger sendromu varlığında gebelik kontrendikedir. Sol ventrikül fonksiyonları normal, asemptomatik PAH eşlik etmeyen hastalarda ise risk düşüktür. Yakın takiple gebelik planlanabilir. Doğum şekli olarak normal vajinal doğum ve doğum öncesi İE profilaksisi önerilir. Bebekte KKH gelişme olasılığı %6-10’dur.

Yardımcı Editör Notu:
Kalp boşluklarında büyüme oluşturmayan ve kateter kapatmaya uygun olan vakalarda ileriki dönemlerdeki komplikasyonlardan kaçınmak amacıyla defektin kapatılması önerilebilir

Bölüm Editörü Notu :
Ek öneri yok

Anahtar Kelimeler: