74 yaşında erkek hasta, baş ağrısı şikayeti ile acil servise başvuruyor. GKS 14/15, TA 220/123 mmHg, nabız 87/dk, SaO2 %96, solunum sayısı 14/dk. Özgeçmişinde mekanik kapak replasmanı, HT, iskemik SVO öyküsü mevcut. Varfarin, aspirin ve ACE inhibitörü kullanıyor. INR 7.4 olarak ölçülmüş, kraniyal BT’de intraserebral hemoraji mevcut. Hastaya nöroşirurji tarafından operasyon planlanıyor. Antihipertansif tercihimiz ne olmalı? Varfarin dozaşımı için faktör preparatları mı, taze donmuş plazma mı, K vitamini mi önerirsiniz? Önerilirse oral mı, intravenöz mü verirsiniz? Varfarin ve aspirin yerine ne kullanalım?

Cevabı Gör