Soru: Uz.Dr. Nijat Bakhsaliyev
Cevap: Uz.Dr.Hüseyin Altuğ Çakmak
Yardımcı Editör: Uz.Dr.Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgün öneriler;
Peripartum kardiyomiyopati (PPKM) nadir görülen bir hastalıktır (1300-1400 gebelikte bir). Hastalığın yatkınlaştırıcı faktörleri çoğul gebelik, çoğul doğum, aile öyküsü, etnik köken, sigara içimi, diyabet hipertansiyon, preeklampsi, beslenme bozukluğu, ileri yaşta çocuk sahibi olma, onlu yaşlarda gebeliği ve uzun süreli beta bloker kullanımını içermektedir. Etiyolojisi bilinmemekle birlikte enfeksiyonlar, iltihaplanmalar ve otoimmün süreçler rol oynayabilmektedir. Güncel tanımlamalara göre PPKM gebeliğin sonuna doğru veya doğum sonrası aylarda, LV sistolik işlev bozukluğuna bağlı olarak kalp yetersizliğiyle ortaya çıkan bir idiyopatik kardiyomiyopatidir. Sol ventrikül genişlememiş olmakla birlikte EF hemen hemen her zaman %45’in altına düşmektedir.
Bizim hasta örneğinde PPKM tanısı almış kadın hasta asemptomatık seyrettiğinden ve medikal tedavi altında herhangi başka bir komplikasyon gelişmediğinden öncelikle dobutamin stres ekokardiyografi ile sol ventrikül kontraktil rezerv araştırılmalıdır. Sol ventrikül sistolik fonksiyonları >%40 olup kontraktil rezerv varsa kardiyolog ve kadın doğum uzmanı tarafından çok yakın takip edilerek orta-yüksek riskle gebeliğe izin verilebilir. Ancak doğumun 3. Basamak sağlık merkezinde yapılması mümkünse sezaryanla doğurtulması önerilir. Ayrıca gebelik sırasında ramipril (FDA gebelik kategorisi X) kesilmelidir.

B) Genel Öneriler;
Peripartum kardiyomiyopati sonraki gebeliklerde tekrarlama riski yüksektir. Son çalışmalar sol ventrikül fonksiyonları tamamen düzelenlerin daha iyi seyirli olduğunu göstermektedir. LVEF tam olarak düzelmeyenlerde ise sonraki gebelikte LVEF normal olanlara göre yaklaşık 2 kat daha fazla kalp yetersizliği gözlenmiştir. Başlangıçta LVEF >%30 olanlarda da sol ventrikül fonksiyonlarında düzelme daha fazladır. Sonraki gebelikte PPKMP gelişme riskini öngördüren en önemli parametre, sol ventrikül fonksiyonlarıdır. Dobutamin stress eko ile yapılan değerlendirmeler sonrasında da sol ventrikül fonksiyonları normal saptananlarda sonraki gebelikte daha az komplikasyon görülme ihtimali ile birlikte tekrarlama riski ortalama %17’dir. EF normalleşmediği takdirde bir sonraki gebelikten kesinlikle vazgeçilmelidir. Peripartum kardiyomiyopatili hastalar doğumdan sonra da mutlaka kardiyolog ve kadın doğum uzmanı tarafından takip edilmelidir.

Yardımcı Editör Notu:
Takip eden gebelikte PPKM tekrarlama riski %30-50’dir. İlk gebelik sonrası EF normale dönmeyen hastalar, gebelikten vazgeçirilmelidir. EF normale dönse bile takip eden gebelikte tekrarlama riski nedeniyle hastaya danışmanlık hizmeti verilmelidir.

Bölüm Editörü Notu :
Ek öneri yok

Anahtar Kelimeler: