Soru : Uz.Dr.Nijat Bakhshaliyev
Cevap: Uz.Dr.Nijat Bakhshaliyev
Yardımcı Editör:
Yrd.Doç.Dr.Servet ALTAY

A) Hastaya özgü öneriler ;

Örnek vakamıza infektif endokardit açısından yüksek riskli olduğu için enfektif endokardit (EE) profilaksisi gerekmektedir. Hastanın penisilin alerjisi olmadığı öğrenildikten sonra diş tedavisinden 1 saat önce tek doz oral ampisillin 2 g (veya 30 dk önce intravenöz ) kullanması ve aspirin tedavisine devam edilmesi önerilmelidir.

B) Genel öneriler ;

Protez kalp kapağı olan hastaların diş tedavisi öncesi EE profilaksisi ve antiagregan/antikoagülan tedavisinin düzenlenmesi açısından değerlendirilmesi gerekir EE açısından yüksek riskli hastalar 3 grupa ayrılır:

  1. Protez kalp kapağı olan veya kalp kapağı protez materyali ile onarılan hastalar. Bu gruba transkateter implante edilen protez ve homograftlar da dahildir
  2. İE öyküsü olan hastalar
  3. Tedavi edilmemiş siyanotik doğumsal kalp hastalığı (KKH) olan ve KKH nedeniyle postoperatif paliyatif şant, konduit veya başka protezi olan hastalar. Cerrahi düzeltmeden sonra reziduel defekti kalmayan vakalarda endotelizasyonun tamamlayıncaya kadar kılavuz ilk 6 ay çinde profilaksi önermektedir.

AHA/ACC kılavuzunda kalp nakli yapılmış ve valvülopati gelişmiş vakalarda da
profilaksi önermektedir.

Diş prosedürü

Sınıf

Düzey

Antibiyotik profilaksisi diş eti veya periapikal bölgeyi kapsayan  veya oral mukozayı perfore eden işlemlerde düşünülmelidir

IIa

C

Antibiyotik profilaksisi enfekte olmayan dokuya anestetik enjeksiyonu, yüzeysel çürükleri tedavisi, dikişlerin alınması, dental X-ray, çıkarılabilen prostodontik veya ortodontik cihazların, tellerin yerleştirilmesi, süt dişlerinin dökülmesi, dudak veya oral mukoza travmalarında önerilmiyor

III

C

Yüksek riskli dental prosedürler zamanı yüksek riskli hastalarda önerilen profilaksi

Durum

Antibiyotik

İşlemden 30-60 dk önce tek doz

Erişkinler

Çocuklar

Penisilin veya ampisilin alerjisi olmayanlar

Amoksisilin veya ampisilin

2 g oral veya iv

50 mg/kg oral veya iv

Penisilin veya ampisilin alerjisi olanlar

Klindamisin

600 mg oral veya iv

20 mg/kg oral veya iv

veya, cephaleksin 2g iv (erişkinlere) veya 50 mg/kg iv (çocuklara), cefazolin veya seftriaxon 1 g iv (erişkinlere) veya 50 mg/kg (çocuklara)
Seftriaksonlar penisilin veya ampisiline karşı anafilaksi, anjioödem, ürtiker öyküsü olanlarda çapraz etkileşimden dolayı kullanılmamalıdır

Yardımcı Editör Notu:
Kılavuzlar, maliyet-etkinlik ön plana alınarak hazırlanmaktadır.”Bir endokardit hastalığını engellemek için belirli grup hastalığı olan kaç kişi profilaksi almalıdır” düşüncesiyle oluştrulmaktadır.  Ancak klinisyen yeri geldiğinde hastanın özellikleri ve risk faktörlerini göz önüne alarak bu önerilerin dışına çıkabilir. Romatizmal kapak hastalığı Avrupa ve ABD’de az sayıda görüldüğünden bu hastalığın predispoze olduğu EE vakaları da çok azdır. O nedenle EE profilaksi önerilmemektedir. Ancak ülkemiz gibi romatizmal kapak hastalığın sık olduğu yerlerde yüksek riskli hastalara gerekli durumlarda EE profilaksisi yapılabilir

Bölüm Editörü Notu :
Ek öneri yok

Anahtar Kelimeler: