Soru: Uz.Dr.Nijat Bakhshaliyev
Cevap: Uz.Dr.Nijat Bakhshaliyev
Yardımcı Editör: Yrd.Doç.Dr.Servet Altay

A)Hastaya özgü öneriler:

Örnek vakada ASD hemodinamik açıdan anlamlı olmasa da gebelik esnasında paradoksik embolizm riski oluşturuyor. Bu nedenle cihazla kapatılmaya uygunsa öncelikli olarak ASD’nin cihazla kapatılması yapılmalıdır. Kapatma işleminde sonra 3-6 ay süresince çift (aspirin +klopidogrel) antiplatelet tedavi kullanacağından gebeliğin işlemden 6 ay sonraya ertelenmesi daha uygun yaklaşım olacaktır. İşlemden sonraki ilk 6 ay içinde yüksek riskli işlemlerden önce enfektif endokardit pofilaksisi yapılması gerektiği de belirtilmelidir.

B) Genel öneriler:
ASD genellikle erişkinliğe kadar asemptomatik seyreder. Şant volümüne bağlı olarak sağ ventrikül yüklenmesi, pulmoner hipertansiyon ve Eisenmenger sendromu ortaya çıkabilir. Şant volümü sol ve sağ ventrikülün kompliyansından, defekt boyutundan ve LA/RA basınçlarıyla belirlenir. Sol ventrikül kompliyansının azaldığı veya LA basıncının arttığı durumlarda (hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı, kardiyomiyopati, aortik ve mitral kapak hastalığı) şantın yönü soldan sağadır. Sağ ventrikül kompliyansının azaldığı durumlarda sol-sağ şant azalır veya ters döner.
Yirmi beş yaşından önce kapatılanlarda sonuç en iyidir. 40 yaşından sonra kapatılma yapılanlarda aritmi sıklığı değişmiyor. Fakat her hangi bir yaşta yapılan kapatma morbiditeyi ( egzersiz kapasitesini, nefes darlığı, sağ ventrikül yetersizliği) azaltır.
ASD varlığında pulmoner hipertansiyon yoksa gebelik genellikle iyi tolere edilir. Pulmoner hipertansiyon ve Eisenmenger sendromu gelişenlerde gebelik kontrendikedir. ASD olan hastalarda paradoksik embolizm riski yüksektir. Preeklampisi ve düşük ağrılıklı doğum riski de artmıştır. Kapatılmamış veya rezidü kaçağı olan vakalarda paradoksik embolizm riski olduğundan bu hastalarda sırtüstü yatmaktan kaçınmak, doğumdan sonra erken mobilize

Yardımcı Editör Notu :
Ek öneri yok

Bölüm Editörü Notu :
Ek öneri yok

Anahtar Kelimeler: