Anahtar Kelime Sonuç
Aspirin allerji 1
Ablasyondan (RF ablasyon) 1
AF 7
AKS 22
Akut batın 1
Akut iskemik inme (SVH) 1
Amiodaron 1
Antikoagulan 1
Antiokoagülan 1
Antitrombosit 1
Aort genişlemesi 1
Aort stenozu 1
Apiksaban 1
ASD 2
AV blok 1
AV tam blok 2
Beta bloker 1
Biküspit aort 1
Biyoprotez 1
Bonzai 1
Bronkoskopi 1
CABG 1
CRT-D 1
CTN 1
D-dimer 1
Dental girişim 5
DES 4
Dilate kardiyomiyopati (KMP) 1
Dilate KMP 1
Dual ICD 1
DVT 1
Elektrokonvulsif (elektroşok) tedavi (EKT) 1
Endoskopi 2
ERCP 1
Faktör V Leiden 1
Gebe 23
Genel kardiyoloji 4
Geniş QRS 1
Gestasyonel HT 1
GİS kanama 2
Hemorajik SVH 2
Hipertiroidi 1
Hipertrofik nonobstruktif kardiyomiyopati 1
HKMP 1
HT 2
ICD 4
İnfektif endokardit 2
INR 1
Intraserebral hemoraji 1
İskemik inme (SVH) 1
İskemik SVH 6
KAG 1
KAH 3
KAH ve (Karotis arter hastalığı) 1
Kalıcı kalp pili 4
Kalp damar cerrahisi 1
Kalp dışı cerrahi 20
Kalp yetersizliği 1
Kardiyak kitle 2
KBY 1
KKY 1
Klopidogrel 1
Klopidogreli 1
KOAH 1
Konstriktif perikardit 1
Kontrasepsiyon 1
Kronik AF 1
Kronik böbrek yetersizliği (KBH) 1
KT 1
Löffler endokarditi 1
Malignite 2
Mekanik protez kalp kapağı 1
Mitral stenoz (MS) 1
MR 3
MS 1
MY 2
Nonkompaction kardiyomiyopati 1
OAK 2
Oral antikoagülan 1
Özefagus varis kanamasi 1
Pacemaker 2
Perikart efüzyonu 1
Peripartum KMP 2
PFO 1
PKG 3
Prasugrel 1
Primer pulmoner hipertansiyon (PHT) 1
Protez kalp kapağı 1
Protez kapak 2
Psoriazis 1
Pulmoner emboli 2
Pulmoner emboli ve trombüs 1
Pulmoner hipertansiyon (PHT) 1
QT süresi 1
Renal arter darlığı 1
Renal trans 1
Rivaroksaban 2
SAP 1
Sezaryen 1
Sildenafil 1
Sinüs bradikardisi 1
Sinüzal bradikardi 1
Sık ventriküler ekstra sistol (VES) 1
SLE 1
Stabil KAH 3
Statin 1
Stent 2
Steroid 1
Subklavyen arter darlığı veya anevrizması ve ASA alerjisi 1
SVT 1
Tikagrelor 1
Tip 2 DM 1
Trombositopeni 1
Trombüs 2
Troponin (cTn) 4
TTE 1
V/Q scan 1
Vitamin K antagonisti 1
VSD 2
VT 1
WPW Sendromlu 1
WPW Sendromu 1
YOAK 5
Zehirlenme 1
Anahtar Kelime Sonuç