Editörler:

Prof. Dr. Seçkin PEHLİVANOĞLU
Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu Başkanı
Başkent Üniv. İstanbul Sağ. Uyg. ve Ar. Merkezi Hast. Kardiyoloji AD

Prof. Dr. Mahmut ŞAHİN
Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa Kemal EROL
Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu-Yönetim Kurulu Adına Koordinatör
Şişli Kolan Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul

Yardımcı Editörler:

Doç. Dr. Servet ALTAY
Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu Yürütme Kurulu Sekreteri
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Uz. Dr. Ümit Yaşar SİNAN
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Kardiyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Kaan OKYAY
Başkent Üniv. Ankara Sağ. Uyg. ve Ar. Merkezi Hast. Kardiyoloji Anabilim Dalı

Uz. Dr. Serkan ÜNLÜ
Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğ. ve Ar. Hast. , Kardiyoloji Kliniği

Uz. Dr. Nijad BAHKSHALİYEV
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Uz. Dr. Yiğit ÇANGA
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğ. ve Ar. Hast. , Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Doç. Dr. Özlem YILDIRIMTÜRK
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğ. ve Ar. Hast. , Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Bölüm Editörleri:

Prof. Dr. Dursun Aras
Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Hast. Kardiyoloji Bölümü, Ankara

Prof. Dr. Sinan Aydoğdu
Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Hast. Kardiyoloji Bölümü, Ankara

Prof. Dr. Erdem Diker
Ankara Medicana İnternational Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü

Prof. Dr. Cihangir Kaymaz
Kartal Koşuyolu Yüksek İht. Eğt. ve Araş. Hast. , Kardiyoloji Bölümü, İstanbul

Prof. Dr. Recep Demirbağ
Harran Üniv. Tıp Fak. Kardiyoloji AD, Şanlıurfa

Prof. Dr. Mehmet Özkan
Kartal Koşuyolu Yüksek İht. Eğt. ve Araş. Hast. , Kardiyoloji Bölümü, İstanbul

Prof. Dr. Giray Kabakçı
Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Kardiyoloji AD, Ankara

Prof. Dr. Mesut Demir
Çukurova üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD

Prof. Dr. Mehmet Aksoy
Gaziantep üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD

Prof. Dr. Kurtuluş Özdemir
Medicana Konya Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü

Prof. Dr. Necla Özer;

Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Kardiyoloji AD, Ankara

Prof. Dr. Merih Kutlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD

Prof.Dr. Mehmet Birhan Yılmaz
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr. Mustafa Kemal Erol
Şişli Kolan Hospital , Kardiyoloji Bölümü, İstanbul

Prof. Dr. Orhan Özer
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD

Doç. Dr. Okan Gülel
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Cevap Yazarları (Katkı düzeyine göre) :

Uz. Dr. Nijat Bahksaliyev
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Uz. Dr. Tuğba Aktemur
Göztepe Medicalpark Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

Uz. Dr. Alper Karakuş
Adıyaman Besni Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Feyzullah Beşli
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Uz. Dr. Serkan Kahraman
Silivri Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü

Uz. Dr. Ümit Yaşar Sinan
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Uz. Dr. Serkan Ünlü
Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğ. ve Ar. Hast. , Kardiyoloji Kliniği

Yrd. Doç. Dr Uğur Canpolat
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Dr. Özge Çetinarslan
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Uz. Dr. Hüseyin Altuğ Çakmak
Bursa Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü

Uz. Dr. Ali Doğan
Gaziosmanpaşa Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

Yrd. Doç. Dr Mustafa Yılmaztepe
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Recep Kurt
Sivas Numune Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü

Uz. Dr. Özge Özden Tok
İstanbul Memorial Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü

Uz. Dr. Fatma Özpamuk Karadeniz
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü

Dr. Savaş Özer
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. İsmail Polat Canbolat
Florence Nightingale Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Uz. Dr. Ömer Gedikli
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Beytullah Çakal
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Uz. Dr. Lale Dinç Asarcıklı
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğ. ve Ar. Hast. , Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Doç. Dr. Servet Altay
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Uz. Dr. Muhammed Keskin
İstanbul Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

Uz. Dr. Mert İlker Hayıroğlu
İstanbul Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

Uz. Dr. Yiğit Çanga
Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğ. ve Ar. Hast. , Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Soru Yazarları (Katkı düzeyine göre):

Doç. Dr. Servet Altay
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Nijad Bakhshaliyev
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Uz. Dr. Ümit Yaşar Sinan
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Kaan Okyay
Başkent Üniv. Ankara Sağ. Uyg. ve Ar. Merkezi Hast. Kardiyoloji Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Feyzullah Beşli
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Uz. Dr. Serkan Ünlü
Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi, Eğ. ve Ar. Hast. , Kardiyoloji Kliniği

Dr. Özge Çetinarslan
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Dr. Savaş Özer
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Uz. Dr. Fatma Nihan Turhan Çağlar
Bakırköy Dr Sadi Konuk EAH, Kardiyoloji Bölümü

Uz. Dr. Özge Copkıran

Menemen Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü

Dr. Uğur Aksu
Kars Devlet Hastanesi,;Kardiyoloji Bölümü

Dr. Mevlüt Demir

Ankara Numune Egitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Klinigi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yılmaztepe
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Özcan Başaran

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü

Uz. Dr. Mengühan Araz Altay

Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Bölümü

Dr. Mert Sarılar
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Dr. Anıl Tanki

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Dr. Bengisu Keskin

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Onur Tokoçin
İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Uz. Dr. Muhammed Gürdoğan

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Dr. Doğaç Okşen

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Uz. Dr. Yavuz Uğurlu
Özel Buhara Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü

Uz. Dr. Fatih Kahraman
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü

Dr. Ebru Serin

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Mustafa Yurtdaş

Balıkesir Sevgi Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü

Uzm. Dr. Ahmet Akdi;

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi

Uz. Dr. Mustafa Beğenç Taşcanov;

Tokat Medical Park Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü

Uzm. Dr. Meltem Özaydın;

Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi E.A.H, Kardiyoloji Bölümü

Yrd. Doc. Dr. Celal Kilit

Dumlupinar Universitesi Tip Fakultesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Dr. Mert Palabıyık

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Uz. Dr. Mehmet Çelebi;

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Dr. Murat Akçay
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Dr. Fatih Aytemiz
İzmır Atatürk Eğıtım ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü

Dr. Metin Çoksevim
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Dr. Ahmet Göktuğ Erdem
Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

Dr. Salih Kılıç;

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Uz. Dr. Selçuk Öztürk

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

Uz. Dr. Bahar Dalkılıç Ergün
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü

Dr. Gkiozde Moumin

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ersan Tatlı

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Uz. Dr. Osman Ziya Arık

Özel Adana Kardiyoloji Merkezi