69 yaşında erkek hasta, bilinen iskemik kalp hastalığı, kronik AF ve KY tanıları mevcut. Hasta karın ağrısı yakınması ile acil servise başvuruyor. Yapılan genel cerrahi değerlendirmesi sonrası duodenum perforasyonuna bağlı akut batın tanısı konularak acil operasyon planlanıyor. Hastanın 2 ay önce yapılan EKO’sunda EF %30 segmenter duvar hareket bozukluğu ve biatriyal genişleme mevcut, INR:1.7 olan hasta ile ilgili pre-ve post-operatif önerileriniz nelerdir?

Cevabı Gör