Bilinen kronik hastalığı olmayan 43 yaşında erkek hasta, bir haftadır olan progresif olarak artan nefes darlığı yakınması nedeni ile acil servise başvurmuştur. FM’de takipne, taşikardi, kalp hızı:110/dk, TA:135/80 mmHg idi. Kan gazında hafif hipoksemi ve hipokapni saptandı. D-dimer >10.000 saptanması üzerine yapılan BT anjiyografi tetkikinde sağ ve sol pulmoner arter proksimalinde sağda total oklüzyon solda totale yakın oklüzyon oluşturan dolma defekti saptandı. Hastaya yapılan TTE’de sağ ventrikül dilate, ileri derecede hipokinetik, sağ atriyum dilate izlendi. Orta triküspit yetersizliği olup tahmini pulmoner arter basıncı 100 mmHg saptandı. Hastada RA içinde İAS’ ye yapışık semimobil 30*15mm boyutunda İAS aracılığı ile LA ya uzanan ve LA içinde 25*12mm boyutuna ulaşan kapak hareketleri ile hareket eden semimobil kitle imajları saptandı. Bundan sonraki yaklaşımınız ne olur?

Cevabı Gör