Bilinen kronik hastalığı olmayan 43 yaşında erkek hasta, bir haftadır olan progresif artan nefes darlığı yakınması nedeni ile acil servise başvurmuştur. FM’de takipne, taşikardi, kalp hızı:110/dk, TA:135/80 mmHg, kan gazında hafif hipoksemi ve hipokapni saptandı. D-dimer >10.000 saptanması üzerine yapılan BT anjiyografide sağ ve sol pulmoner arter proksimalinde sağda total oklüzyon solda totale yakın oklüzyon oluşturan dolma defekti saptandı. TTE’de sağ ventrikül dilate, ileri derecede hipokinetik, sağ atriyum dilate izlendi. Orta dereced TY olup tahmini PAB 100 mmHg saptandı. RA içinde interatriyal setum (İAS)’ ye yapışık semimobil 30x15mm boyutunda, İAS aracılığı ile LA ya uzanan ve LA içinde 25x12mm boyutuna ulaşan, kapak hareketleri ile hareket eden semimobil kitle imajları saptandı. Bundan sonraki yaklaşımınız ne olur?

Cevabı Gör