48 yaşında erkek hasta, 3 ay önce NSTEMI tanısıyla koroner yogun bakımda izlenmiş, LAD’ ye DES implante edilmiştir. Aspirin 100 mg, Ticagrelor 2x90mg, metoprolol 50mg 1×1, perindopril 5mg 1×1 ve rosuvastatin 20mg 1×1 almaktadır. Taburculuğunda LVEF EF %61 olarak saptanmıştır. Anginası olmayan hasta, üroloji departmanına, erektil disfonksiyon şikayeti ile başvurmuştur. Üroloji tarafından medikasyonunun değerlendirilmesi ve sildenafil kullanımı açısından onay istenmektedir. Önerileriniz ne olur

Cevabı Gör