48 yaşında erkek hasta, 3 ay önce NSTEMI tanısıyla koroner yogun bakımda izlenmiş, LAD proksimal culprit lezyonuna DES implante edilmiştir. Aspirin 100mg, Ticagrelor 2*90mg, metoprolol 50mg 1*1, perindopril 5mg 1*1 rosuvastatin 20mg 1*1 almaktadır.Taburculuğunda hastanın ekokardiyografisinde, sol ventrikül disfonksiyonu izlenmemiş, EF%61 olarak saptanmıştır. Anginası olmayan hasta, üroloji departmanına, erektil disfonksiyon şikayeti ile başvurmuştur. Üroloji tarafından medikasyonunun değerlendirilmesi ve sildenafil kullanımı açısından onay istenmektedir? Önerileriniz ne olur?

Cevabı Gör