Acile karın ve göğüs ağrısıyla başvuran ve sigara kullanımı dışında öyküsü olmayan 51 yaşında erkek hastanın EKG’sinde akut ME saptanması üzerine koroner angiografi yapılıp, LAD damarına DES implate ediliyor. Trombüs yükü nedeniyle absiksimab infüzyonu alan hastanın takibinde safralı kusması olması üzerine çekilen batın BT’sinde akut ödematoz pankreatit saptanıyor. Kan tetkiklerinde trigliserit (TG): 1812 olan hastaya bundan sonraki yaklaşım nasıl olmalıdır?

Cevabı Gör