Soru : Uz.Dr.Nijat Bakhshaliyev
Cevap: Uz.Dr.Nijat Bakhshaliyev
Yardımcı Editör: Yrd.Doç.Dr.Servet Altay

  1. Hastaya özgü öneriler:

Örnek vakada en uygun korunma yöntemi levonorgestrel salınımlı spiral (RİA) takılması ve bunun yanı sıra partnerinin koruyucu kullanması olabilir. Bu seçeneği hasta kabul etmezse diğer bir seçenek sadece progesteron içeren oral kontraseptif ajan başlanabilir.

  1. Genel öneriler:

Primer pulmoner hipertansiyon veya PAH yüksek maternal ve fetal mortalite seyreden bir durumdur. Eski serilerde mortalite %30-50, yeni serilerde %17-33 olarak bildirilmiştir. Maternal ölüm gebeliğin son trimesterinde ve postpartum ilk ayda pulmoner hipertansif kriz, pulmoner tromboz, refraktör sağ kalp yetersizliği nedeniyle daha sık görülür. Ölüm hatta gebelikten önce veya gebelik zamanında minimal sıkıntıları olan hastalarda da olabilir. Orta dereceli pulmoner vasküler hastalığı olanlarda gebelik zamanı sistemik vasküler rezistansın düşmesinde ve sağ ventrikül yükselmesinden dolayı hastalığın gidişatı daha da kötüleşebilir. Bu nedenle herhangi bir nedenle pulmoner hipertansiyonu olan vakalarda gebelik kontrendikedir. Gebelikte etkili ve güvenli doğum kontrolü ile ilgili yeterli veri mevcut değil. Bariyer kontraseptif yöntemi hastalık açısından güvenli olsa da koruyuculuğu tartışmalıdır. Estrojen içeren ilaçlardan kaçınılmalıdır. Sadece progesteron içeren ilaçlar (medroksiprogesteron asetat ve etonogestrel gibi) etkili çözümdür. ERA (bosentan)nın oral kontraseptiflerin etkinliğini azalttığı akılda bulundurulmalıdır. Levonorgestrel salan spiraller etkilidir, fakat özellikle de ciddi PAH olan hastalarda takılma sırasında vazovagal reaksiyon gelişebilir. İki yöntemin kombinasyonu da bir başka seçenektir.

Yardımcı Editör Notu :
Ek öneri yok

Bölüm Editörü Notu :
Ek öneri yok