50 yaşında kadın hasta VSD+PAH+Eisenmenger sendromu tanısıyla takipli ve furosemid 40 mg 2×2, bosentan 125 mg 2×1, sildenafil 3×40 mg ve inhaler ilioprost tedavisine rağmen FK sınıf IV, 6-dakika yürüm testi 150 metre olarak bulunuyor. ++/++ pretibial ödem, karın çevresinde yaygın asit bulunan hastanın ekokardiyografik interventriküler septumda 2 cm çapında defekt, sağ kalp boşluklarında genişleme, TAPSE:11 mm ve perikardiyal efüzyon saptanıyor. Tedavi önerileriniz nelerdir?

Cevabı Gör

35 yaşında kadın hasta. Çarpıntı ve nefes darlığı şikayetleriyle başvurduğu kardiyoloji polkliniğinde muayene sırasında S2 sert, sol parasternal alanda inspirasyonla şiddetlenen 3/6 sistolik üfürüm saptanıyor. EKG: sinüs ritmi, inkomplet sağ dal bloğu ve RV yüklenmesi mevcut. TTE ve TEE incelemede sağ kalp boşluklarında genişleme, interatriyal septumda 0.7 cm sekundum tip ASD, Qp/Qs:1.3 ve sPAB:60 mmHg olarak saptanıyor. Tanı ve tedavi önerileriniz nelerdir?

Cevabı Gör

76 yaşında HT dışında komorbiditesi olmayan kadın hasta femur başı kırığı sebebi ile ortopedi kliniğinde yatmaktadır (immobil hasta). 1×4000 IU enoksoparin uygulanmış olan hastanın takiplerinde nefes darlığı sebebi ile çekilen toraks BT anjiyografi sonucunda sağ pulmoner arter segmental seviyede akut pulmoner emboli ile uyumlu bulgular saptanması üzerine kardiyoloji konsültasyonu isteniyor. Hemodinamisi stabil olan hastada femur başı cerrahisi zamanlaması nasıl olmalıdır?

Cevabı Gör