1. “Acil Ünitesi” hasta konsültasyonları
  Prof. Dr. Dursun ARAS
 2. “Kalp Dışı Cerrahi” uygulanacak hasta konsültasyonları

  1. “Akut Koroner Sendrom veya Stabıl KAH” hastası
   Prof. Dr. Sinan AYDOĞDU
  2. “Ritm – İleti Bozukluğu” hastası
   Prof. Dr. Dursun ARAS
  3. “ICD/CRT/PM” hastası
   Prof. Dr. Erdem DİKER
  4. “Kalp Yetersizliği” hastası
   Prof. Dr. Mehmet Birhan YILMAZ
  5. “Protez Kalp Kapağı veya Ciddi Kapak Hastalığı” hastası
   Prof. Dr. Recep DEMİRBAĞ
  6. “Bilinen Kalp Hastalığı Öyküsü Olmayan” hasta
   Prof. Dr. Merih KUTLU
 3. “Kalp Damar Cerrahisi” hastası konsültasyonları
  Prof. Dr. Mehmet ÖZKAN
 4. “Majör Kalp Patolojisi” olan hasta konsültasyonları

  1. “Akut Koroner Sendrom” hastası
   Prof. Dr. Merih KUTLU
  2. “Akut Dekompanse veya İleri Evre Kalp Yetersizliği” hastası
   Prof. Dr. Mehmet Birhan YILMAZ
  3. “Kardiyomiyopati –Kalp Tamponad-Konstriktif Perikardit” hastası
   Prof. Dr. Cihangir KAYMAZ
  4. “Protez Kapak” hastası
   Prof. Dr. Recep DEMİRBAĞ
  5. “Ciddi Kapak Hastalığı” hastası
   Prof. Dr. Recep DEMİRBAĞ
  6. “Endokardit veya Kalp içi Trombüs” hastası
   Prof. Dr. Giray KABAKÇI
  7. “Aritmi ve İleti Bozukluğu” hastası
   Prof. Dr. Mesut DEMİR
  8. “Kalıcı Kalp Pili – ICD- CRT” hastası
   Prof. Dr. Mesut DEMİR
  9. “Pulmoner Vasküler Hastalıklar” (Pulmoner emboli, Pulmoner HT) hastası
   Prof. Dr. Cihangir KAYMAZ
 5. “Stabil Kalp Hastası” konsültasyonları
  Prof. Dr. Necla ÖZER
 6. “Perkütan Koroner Girişim” uygulanmış hasta konsültasyonları
  Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol
 7. “Warfarin – NOAC Kullanan” hasta konsültasyonları
  Prof. Dr. Merih KUTLU
 8. “Non-kardiyak Akut Patolojisi ve Troponin Yüksekliği” olan hasta konsültasyonları
  Prof. Dr. Giray KABAKÇI
 9. “Kardiyoloji Dışı Dahili Bölümler” ile ilgili hasta konsültasyonları:
  Prof. Dr. Kurtuluş ÖZDEMİR

   1. “Nefroloji” hastası
   2. “Pnömoloji” hastası
   3. “Nöroloji” hastası
   4. “Üroloji” hastası
   5. “Gastroenteroloji” hastası
   6. “Dermatoloji” hastası
   7. “Endokrinoloji” hastası
   8. “Hematoloji” hastası
   9. “Onkoloji” hastası
 10. “Kadın Doğum” hastası
  Prof. Dr. Recep DEMİRBAĞ
 11. “Diş Tedavisi” uygulanacak hasta konsültasyonları
  Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol
 12. “Böbrek veya Karaciğer Transplantasyon” hasta konsültasyonları
  Prof. Dr. Giray KABAKÇI
 13. “MR ve CT Görüntüleme” yapılacak hasta konsültasyonları
  Doç. Dr. Okan GÜLEL
 14. “Hipertansiyon” hastası konsültasyonları
  Prof. Dr. Necla Özer
 15. “İlaç ve Madde Kullanımları-Zehirlenmeler” ile ilgili konsültasyonlar
  Prof. Dr. Necla ÖZER
 16. “Diğer Hasta” konsültasyonları
  Prof. Dr. Merih KUTLU