1. “Acil Ünitesi” hasta konsültasyonları
 2. “Kalp Dışı Cerrahi” uygulanacak hasta konsültasyonları

  1. “Akut Koroner Sendrom veya Stabıl KAH” hastası
  2. “Ritm – İleti Bozukluğu” hastası
  3. “ICD/CRT/PM” hastası
  4. “Kalp Yetersizliği” hastası
  5. “Protez Kalp Kapağı veya Ciddi Kapak Hastalığı” hastası
  6. “Bilinen Kalp Hastalığı Öyküsü Olmayan” hasta
 3. “Kalp Damar Cerrahisi” hastası konsültasyonları
 4. “Majör Kalp Patolojisi” olan hasta konsültasyonları

  1. “Akut Koroner Sendrom” hastası
  2. “Akut Dekompanse veya İleri Evre Kalp Yetersizliği” hastası
  3. “Kardiyomiyopati –Kalp Tamponad-Konstriktif Perikardit” hastası
  4. “Protez Kapak” hastası
  5. “Ciddi Kapak Hastalığı” hastası
  6. “Endokardit veya Kalp içi Trombüs” hastası
  7. “Aritmi ve İleti Bozukluğu” hastası
  8. “Kalıcı Kalp Pili – ICD- CRT” hastası
  9. “Pulmoner Vasküler Hastalıklar” (Pulmoner emboli, Pulmoner HT) hastası
 5. “Stabil Kalp Hastası” konsültasyonları
 6. “Perkütan Koroner Girişim” uygulanmış hasta konsültasyonları
 7. “Warfarin – NOAC Kullanan” hasta konsültasyonları
 8. “Kalp Dışı Akut Patolojisi olan ve cTn Yüksekliği” olan hasta konsültasyonları
 9. “Kardiyoloji Dışı Dahili Bölümler” ile ilgili hasta konsültasyonları:

   1. “Nefroloji” hastası
   2. “Pnömoloji” hastası
   3. “Nöroloji” hastası
   4. “Üroloji” hastası
   5. “Gastroenteroloji” hastası
   6. “Dermatoloji” hastası
   7. “Endokrinoloji” hastası
   8. “Hematoloji” hastası
   9. “Onkoloji” hastası
 10. “Kadın Doğum” hastası
 11. “Diş Tedavisi” uygulanacak hasta konsültasyonları
 12. “Böbrek veya Karaciğer Transplantasyon” hasta konsültasyonları
 13. “MR ve CT Görüntüleme” yapılacak hasta konsültasyonları
 14. “Hipertansiyon” hastası konsültasyonları
 15. “AKS-Perkütan Koroner Girişimlerde Zorlu Durumlar” ile ilgili konsültasyonlar
 16. “Madde Kullanımları-Zehirlenmeler” ile ilgili konsültasyonlar
 17. “Diğer Hasta” konsültasyonları