Soru:Uzm. Dr. Nijad Bakhshaliyev
Cevap: Yrd. Doç. Dr. Feyzullah Beşli
Yardımcı Editör: Uzm. Dr. Yiğit Çanga

A) Hastaya özgün öneriler:

Hastanın 32 haftasında olması, O2 satürasyonun %90 üzerinde olması, sPAB’in yüksek olması nedeniyle, kadın doğum-anestezi ortak görüşü doğrultusunda, bebek dışarıda yaşatılabilecekse sezeryanla gebelik sonlandırılabilir. Doğum sonrası 24 saat süreyle annenin yakın takip edilmesi gerekir. Kapağa müdahale gebelik sırasında veya gebelik sonrasında yapılabilir. Bebek dışarıda yaşatılması zor olacaksa kapak yapısı uygun ise Perkütan mitral balon valvuloplasti (PMBV) şansı verilebilir. PMBV sonarı mümkün olduğu sürece oksijen satürasyonu başta olmak üzere yakın takip edilebilir. Yinede sıkıntı yaşanacak ise önce anne hayatı göz önünde bulundurularak gebelik sonlandırılabilir.

B) Genel öneriler:

Mitral darlığı (MD), gebelikte en sık görülen, etiyolojisinde romatizmal nedenlerin halen ilk sırada olduğu kapak hastalığıdır. Azda olsa gebelik sırasında ilk defa tanı konulduğu durumlar söz konusudur. Doğumda anne ve yeni doğan için riskler gebelik sırasında PAB ve hastalık belirtilerine bağlıdır. Orta – ileri derecede (kapak alanı <1,5 cm2) mitral darlığı olan gebe kadınlar özellikle ikinci ve üçüncü üç aylarda sıklıkla semptomatik olmaktadırlar. Orta – ileri derecede MD olanlara gebe kalmamaları önerilebilir, gebelik düşünülüyorsa önce kapağa girişim düşünülmelidir. Asemptomatik olgularda egzersiz toleransını değerlendirmek için egzersiz testi yararlıdır. Semptomatik MD olan, MVA <1,5 cm2 uygun hastalarda PMBV ile tedavi edilmesi ve gebeliğin 20. haftasından sonra müdahale edilmesi uygundur. Takiplerde PAB ve AF gelişmesi açısından yakın izlenmelidir.

Yardımcı Editör Notu:
Ciddi MS olan tüm gebelere fiziksel aktivitelerini azaltmaları ve beta bloker tedavi ile diüretik önerilmektedir.  Paroksismal veya permanent AF varlığında, sol atriyal trombüsü olan veya emboli öyküsü olanlarda antikoagülasyon uygulanmalıdır. Ayrıca sol atriyumda spontan ekokardiyografik kontrast olan, geniş sol atriyumu olan ( ≥40 mL/m2), düşük kardiyak outputlu veya konjestif kalp yetersizliği olan hastalar da antikoagüle edilebilir. Optimal tedaviye rağmen semptomatik olan ve/veya tahmini pulmoner arter basıncı 50 mmHg’nın üzerinde olan hastalarda PMBV tercih edilen tedavi şeklidir. Cerrahi girişim medikal tedaviye dirençli semptomları olan ve valvuloplastinin kontrendike olduğu vakalarda düşünülebilir. PMBV için uygun zamanlama 20. haftadan sonrasıdır. Abdominal koruma ve görüntüleme zamanının kısa tutulması ile PMBV sırasındaki radyasyon miktarı minimize edilebilir. PMBV asemptomatik hastalara yapılmamalıdır. Vajinal yolla doğum hafif MS olan hastalara ve orta-ileri MS olup NYHA I/II semptomatik olan pulmoner hipertansiyonun eşlik etmediği vakalarda yapılabilir. Orta-ileri MS olan NYHA III/IV semptomatik olan veya pulmoner hipertansiyonu olan vakalarda PBV yapılamamış veya başarısız olmuşsa sezaryan ile doğum denenmelidir.

Bölüm Editörü Notu :
Ek öneri yok

Referanslar:

  1. Regitz-Zagrosek V. et al. ESC Guidelines on the management of cardiovascular diseases during pregnancy. European Heart Journal (2011) 32, 3147–3197
Anahtar Kelimeler: