Editör: Prof. Dr. Recep Demirbağ
Soru: 
Uzm. Dr. Nijad Bakhshaliyev
Cevap: Yrd. Doç. Dr. Feyzullah Beşli
Yardımcı Editör: Uzm. Dr. Yiğit Çanga

A) Hastaya özgün öneriler:

Hastanın 32 haftasında olması, O2 satürasyonun %90 üzerinde olması, PAB’nin yüksek olması nedeniyle, kadın doğum-anestezi ortak görüşü doğrultusunda, bebek dışarıda yaşatılabilecekse sezeryanla gebelik sonlandırılabilir. Doğum sonrası 24 saat süreyle annenin yakın takip edilmesi gerekir. Kapağa müdahale gebelik sırasında veya gebelik sonrasında yapılabilir. Bebeğin dışarıda yaşatılması zor olacaksa kapak yapısı uygun ise perkütan mitral balon valvuloplasti (PMBV) şansı verilebilir. PMBV sonrası mümkün olduğu sürece oksijen satürasyonu başta olmak üzere yakın takip edilebilir. Yine de sıkıntı yaşanır ise önce anne hayatı göz önünde bulundurularak gebelik sonlandırılabilir.

B) Genel öneriler:

Mitral darlığı (MD), gebelikte en sık görülen, etiyolojisinde romatizmal nedenlerin halen ilk sırada olduğu kapak hastalığıdır. Az da olsa gebelik sırasında ilk defa tanı konulduğu durumlar söz konusudur. Orta – ileri derecede (kapak alanı <1,5 cm2) MD olan gebe kadınlar özellikle ikinci ve üçüncü trimesterde sıklıkla semptomatik olmaktadırlar. Orta – ileri derecede MD olanlara gebe kalmamaları önerilebilir, gebelik düşünülüyorsa önce kapağa girişim düşünülmelidir. Asemptomatik olgularda egzersiz toleransını değerlendirmek için egzersiz testi yararlıdır. Semptomatik MD olan, kapak alanı <1,5 cm2 ve uygun hastalarda gebeliğin 20. haftasından sonra PMBV ile müdahale edilmesi uygundur. Takiplerde PAB ölçülmeli ve AF gelişmesi açısından yakın izlenmelidir.

Yardımcı Editör Notu:

Ciddi MD olan tüm gebelere fiziksel aktivitelerini azaltmaları ve BB tedavi ile diüretik önerilmektedir.  Paroksismal veya permanent AF varlığında, sol atriyal trombüsü olan veya emboli öyküsü olanlarda antikoagülasyon uygulanmalıdır. Ayrıca sol atriyumda SEK olan, geniş sol atriyumu olan ( ≥40 mL/m2), düşük kardiyak output veya KY olan hastalar da antikoagüle edilebilir. Optimal tedaviye rağmen semptomatik olan ve/veya tahmini PAB 50 mmHg’nın üzerinde olan hastalarda PMBV tercih edilen tedavi şeklidir. Cerrahi girişim medikal tedaviye dirençli semptomları olan ve valvuloplastinin kontrendike olduğu vakalarda düşünülebilir. PMBV için uygun zamanlama 20. haftadan sonrasıdır. Abdominal koruma ve görüntüleme zamanının kısa tutulması ile PMBV sırasındaki radyasyon miktarı minimize edilebilir. PMBV asemptomatik hastalara yapılmamalıdır. Vajinal yolla doğum hafif MD olan hastalara ve orta-ileri MD olup NYHA I/II semptomatik olan PHT’nin eşlik etmediği vakalarda yapılabilir. Orta-ileri MD olan NYHA III/IV semptomatik olan veya PHT gelişen vakalarda PMBV yapılamamış veya başarısız olmuşsa sezaryan ile doğum denenmelidir.

Bölüm Editörü Notu :
Ek öneri yok

 

Anahtar Kelimeler: