27 yaşında kadın hasta öyküsünde ve dosyasındaki bilgilere göre; 8 ay önce A. Anteriyor ME 2.saatinde primer PKG alınmış, LAD proksimal yoğun tromboze bölüme, trombüs aspirasyonu sonrası, 3.0-16 mm ilaç kaplı takılmış, LMCA, Cx ve RCA normal saptanmış, tirofiban infüzyonu almış. Hasta klopidogrel 1-75 mg, ASA 1-100 mg, metoprolol 1-50 mg, ramipril 1-2.5 mg ile taburcu ediliyor. 1 hf sonra vücutta döküntü nedeniyle klopidogrel kesilerek tikagrelor 2-90 mg geçiliyor. Risk faktörü ve şikayeti olmayan hasta, Kadın-doğum polikliniğinden 6 haftalık gebelik, kalp açısından değerlendirilmesi amaçlı yönlendirildi. Hastanın TTE’sinde sunda LVEF%50, septum hafif hipokinetik olup, ek anlamlı patoloji saptanmadı. Gebeliği isteyen hastaya, tedavi kararı, takip ve gebelikle ilgili ne gibi öneriler yapalım?

Cevabı Gör

Otuz yaşında 28 haftalık gebe (para 1 grav o) olan hasta evde tansiyon yükselmesi olması üzerine acil servise başvurmuş. Acil serviste bakılan tansiyon 160/90 mmHg olması üzerine hasta kadın doğum servisine yatırılmış. Daha önceden tansiyon kontrolü yapmadığını, gebe olduğunu öğrendikten sonra ara sıra tansiyonuna baktığını ve tansiyonunu hep normal ölçtüğünü ifade ediyor. Detaylı tetkikler sonrası hastada hipertansiyon dışında anormallik saptanmamış ve tansiyon kontrolü için kardiyoloji konsültasyonu istenmiş. Önerileriniz nelerdir?

Cevabı Gör