Daha önceden rastlantısal olarak AF saptanmış, ve ekokardiyografisinde herhangi bir anormallik olmayan, AF’yi tetikleyecek herhangi bir patolojisi bulunmayan 36 yaşında kadın hasta, septum deviasyonu nedeniyle operasyona hazırlanırken, preoperatif EKG’sinde aritmi saptanması üzerine tarafınıza yönlendirildi. EKG’de AF izlenmesine rağmen, hasta asemptomatik. Hastaya daha önce elektriki kardiyoversiyon yapıldığını ve propafenon başlandığını öğrendiniz. Operasyon öncesinde ve uzun dönem tedavide önerileriniz nelerdir?

Cevabı Gör

52 yasinda erkek hasta, kardiyak hastalık öyküsü, DM, HT öyküsü yok. Nazofarenks kanseri nedeniyle kulak burun boğaz tarafindan operasyon planlanıyor. Operasyona başlandığı sırada hastanın kalp hızının dakikada 20’ye kadar düştüğü izleniyor (sinüzal bradikardi) ve operasyona anestezi tarafından son veriliyor. Belgelenmiş EKG’si olmayan hasta postoperatif tarafınızdan değerlendirliyor. Kardiyak troponin negatif, EKG’si normal sinüs ritminde, hasta normotansif, kalp ile ilişkili yakınması yok. Hastaya tekrar operasyon planlanıyor. Hastaya yaklaşımımız nasıl olmalıdır?

Cevabı Gör

45 yaşında elektif TAH + BSO planlanan, çarpıntı nedeniyle 2 senedir bisoprolol 5 mg kullanan, bilinen KAH hikayesi ve risk faktörleri olmayan hastanın EKG’sinde 1 mm yaygın ST depresyonu olması nedeniyle preoperatif size danışılıyor. Hasta, ara sıra eforla olan, göğüsten başlayıp her iki koluna yayılan, ve dinlenmekle geçen göğüs ağrısından yakınıyor. Fakat 2 kat merdiveni hiçbir şikayeti olmadan rahat çıkabiliyor. Bu hasta için önerileriniz nedir?

Cevabı Gör