27 yaşında kadın hasta öyküsünde ve dosyasındaki bilgilere göre; 8 ay önce A. Anteriyor ME 2.saatinde primer PKG alınmış, LAD proksimal yoğun tromboze bölüme, trombüs aspirasyonu sonrası, 3.0-16 mm ilaç kaplı takılmış, LMCA, Cx ve RCA normal saptanmış, tirofiban infüzyonu almış. Hasta klopidogrel 1-75 mg, ASA 1-100 mg, metoprolol 1-50 mg, ramipril 1-2.5 mg ile taburcu ediliyor. 1 hf sonra vücutta döküntü nedeniyle klopidogrel kesilerek tikagrelor 2-90 mg geçiliyor. Risk faktörü ve şikayeti olmayan hasta, Kadın-doğum polikliniğinden 6 haftalık gebelik, kalp açısından değerlendirilmesi amaçlı yönlendirildi. Hastanın TTE’sinde sunda LVEF%50, septum hafif hipokinetik olup, ek anlamlı patoloji saptanmadı. Gebeliği isteyen hastaya, tedavi kararı, takip ve gebelikle ilgili ne gibi öneriler yapalım?

Cevabı Gör