Editör: Prof. Dr. Mesut Demir
Soru: Doç. Dr. Servet Altay
Cevap: Uz. Dr. Hüseyin Altuğ Çakmak
Yardımcı Editör: Uzm. Dr. Yiğit Çanga

A) Hastaya özgü öneriler;

Bu hastada AF sık ve hatalı şoka neden olduğundan hız kısıtlayıcı tedavilerinin yoğunlaştırılması ve eğer tolere edemiyor veya medikal tedaviye dirençli yüksek hız devam ediyorsa AF ablasyonu yapılmalıdır. Neden ortadan kaldırıldığında ve ICD cihaz ayarları kontrol edildiğinde uygunsuz ICD şoklamaları azalır/kaybolur.

B) Genel öneriler;

ICD cihazı bulunan hastalarda uygunsuz ICD şoklaması en yaygın görülen komplikasyon olup, tedavi başarısındaki en önemli zorluklardan biridir. Hastaların yaklaşık %14-29’unda görülebilir ve ICD’ye bağlı komplikasyonların %50’sini oluşturur. Uygunsuz ICD şoklamasının en yaygın nedenleri SVT’lerdir (sinüs taşikardisi, atriyal fibrilasyon). ICD disfonksiyonu ve ICD’ nin uygun şekilde programlanmamış olması diğer nedenleri oluşturmaktadır. Hastanın kliniği ve ortaya çıkan SVT tipine göre hastalara hız sınırlayıcı tedavi veya ablasyon tedavisi uygulanabilir. Uygunsuz şokları önlemek amacıyla, atriyuma lead yerleştirme gerekliliği konusunda tam fikir birliği bulunmamaktadır. Kliniklere ve hatta operatörlere göre seçim değişmektedir.

Yardımcı Editör Notu:
ICD programlaması ve uygun dozda BB tedavi ile uygunsuz ICD deşarjları azaltılabilmektedir. ICD’si olan AF hastası için hız kısıtlayıcı tedavi oldukça önemlidir.

Bölüm Editörü Notu:

Ek öneri yoktur.

Anahtar Kelimeler: