35 yaşında kadın hasta. Çarpıntı ve nefes darlığı şikayetleriyle başvurduğu kardiyoloji polkliniğinde muayene sırasında S2 sert, sol parasternal alanda inspirasyonla şiddetlenen 3/6 sistolik üfürüm saptanıyor. EKG: sinüs ritmi, inkomplet sağ dal bloğu ve RV yüklenmesi mevcut. TTE ve TEE incelemede sağ kalp boşluklarında genişleme, interatriyal septumda 0.7 cm sekundum tip ASD, Qp/Qs:1.3 ve sPAB:60 mmHg olarak saptanıyor. Tanı ve tedavi önerileriniz nelerdir?

Cevabı Gör