Editör: Prof. Dr. Mesut Demir
Soru: Uz. Dr. Nijat Bakshaliyev
Cevap: Uz. Dr. Yiğit Çanga
Yardımcı Editör: Uz. Dr. Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgü öneriler;

Elektrokonvülsif tedavi (EKT) sırasında elektriksel uyarının süresi oldukça kısadır (1-2 sn). Bu nedenle kalıcı PM fonksiyonlarında baskılanma ihtimali sıfır olmamakla birlikte, hemodinamik olarak belirgin bir baskılanması olası değildir. Bununla birlikte hasar ihtimalini en aza indirmek için EKT sırasında cihaz asenkron moda alınmalıdır. Mıknatıs cevabı ‘ON’ olarak programlanmış bir PM ise, işlem sırasında pace üzerine mıknatıs yerleştirme ve sonrasında yeniden programlama uygun olacaktır.

B) Genel öneriler;

EKT, beyne elektrik akımı uygulayarak kısa süreli bir nöbet oluşturulur. Bu da kardiyak implante edilebilir cihazda anormal fonksiyona yol açabilir. Hem eski hem de modern PM ve ICD’ler üzerine EKT etkilerini gösteren birkaç tane küçük çaplı olgu bildirimi mevcut. Bu prosedürlerde yüksek akım kullanılmasına rağmen, ne kardiyak cihazla ilişkili fonksiyon bozukluğu ne de yedek güvenlik moduna geri dönüş bildirilmemiştir. Parazit geri dönüş modu tetiklenebilir. Nöbetten kaynaklanan miyopotansiyel aşırı duyarlılık, dikkat edilmesi gereken bir diğer durumdur. Bu aşırı duyarlılık geçiçi bir durum olmasına karşın, özellikle unipolar lead konfigürasyonuna sahip PM bağımlı hastalarda önemli bir mevzudur. Diğer dikkat edilmesi gereken durum ise ICD tarafından uygunsuz şoklamaya neden olacak belirgin sinus taşikardisinin gelişebilme potansiyelidir. EKT sırasındaki elektriksel uyarı süresinin kısa olması nedeniyle standart programlanmış ICD’lerde uygunsuz şoklama olası değildir. PM bağımlı hastaların cihazları unipolar duyarlı olarak programlanmamalıdır ve işlem sırasında cihazları asenkron moda alınmalıdır. Uygun cihaz üzerinde mıknatıs cevabı ‘ON’ olarak programlandıysa, pacemaker üzerine mıknatıs yerleştirme ve yeniden programlama mantıklıdır. Hekimin ICD’nin taşikardiyi algılama hızını bilmesi gereklidir ve sinus hızı bu hıza yaklaşan hastalarda mıknatıs hazır olmalıdır. Böyle hastalarda kısa süre etkili BB ile ön tedavi de düşünülebilir.

Yardımcı Editör Notu:
EKT sırasında uygulanan elektriksel akım kısa süreli olması nedeniyle genellikle kalp pili hastalarında sorun yaşanmamaktadır. Eğer hasta pil bağımlı ise cihazı güvenli moda almak uygun olacaktır.

Bölüm Editörü Notu:
Ek öneri yoktur.
Anahtar Kelimeler: