44 yaşındaki erkek hastaya 5 ay önce akut anteriyor ME nedeniyle primer PKG uygulanmış ve LAD deki yoğun tromboze lezyona aspirasyon uygulanmış, sonrasında tirofiban infüzyonu altında DES uygulanmıştır. Diğer koronerlerde yaygın plakları mevcuttur. Hastanın izleminde komplikasyon olmamış, optimal tıbbi tedaviyle taburcu edilmiştir. Hasta son 1 aydır olan nefes darlığı nedeniyle poliklinikte değerlendirilmiştir. FM ve laboratuar tahlilleri normal, ekosunda LVEF %55, septum apikali ve apeks hipokinetik olan, sigara içme öyküsü olmayan hastanın akciğer grafisi ve solunum fonksiyon testi normaldir. Nefes darlığı tikagrelor ile ilişkili düşünülen hastada klopidogrel veya prasugrele geçilmesi süreci nasıl yapılmalıdır?

Cevabı Gör