Dahiliye yoğun bakım ünitesinde, ürosepsis nedeniyle takip edilen, 75 yaşında erkek hastanın kliniğinde bozulma, tedaviye yanıtsız ateş yükseklikleri mevcuttur. Yatakbaşı yapılan ekokardiyografide ventriküler pil leadi üzerinde triküspit kapak ile etkileşen 22 mm vejetasyon saptanmıştır. Hastaya AV tam blok nedeniyle 1 yıl önce DDDR pacemaker takılmıştır. Hastanın bazal ventriküler hızı pacemaker kapatıldığında 15 atım /dk dır. Hastanın tedavisi için önerileriniz nelerdir?

Cevabı Gör