33 yaşında erkek hasta sentetik kannaboid (bonzai) kullanımı sonrasında sol hemipleji şikayetiyle acile getirilmiştir. Şikayetinin 5. saatinde acilede çekilen krainal MR angiyografide sağ MCA’da tromboze lezyon saptanmıştır. EKG’sinde prekordial derivasyonlarda dinamik değişiklikler olması üzerine bakılan troponin değerleri tedrici olarak yükselmiştir. Akut iskemik SVO ve akut ME birlikteliği olan bu hastada teşhis ve tedavi yaklaşımı nasıl olmalıdır?

Cevabı Gör