Soru : Uz.Dr.Nijat Bakhshaliyev
Cevap : Uz.Dr.Nijat Bakhshaliyev
Yardımcı Editör: Yrd.Doç.Dr.Servet ALTAY

A) Hastaya özgü öneriler ;

Hastamızda 7 ay önce AKS ve PKG öyküsü bulunduğu için prasugrel hariç diğer tedaviye olduğu gibi devam edilmelidir. İmplante edilen DES yeni nesil olduğundan 6 aydan sonra prasugrel geçici kesilebilir. Polipektomi yapıldığı taktirde işlemden 24-48 saat sonra kanama kontrolü sağlandığından emin olduktan sonra prasugrel tekrar başlanmalı ve DAP tedavisi 12 aya tamamlanmalıdır.

B) Genel öneriler;

Güncel kılavuzlar çıplak metal stent (BMS) sonrası en az 4 hafta, kulanılmasını önermektedir. Eski nesil DES implantasyonu yapılanlarda 12 ay, yeni nesil DES implantasyonu yapılanlarda 6-12 ay dual antiplatelet tedavi (aspirin + P2Y12 reseptör inhibitörü) kullanılması önerilmektedir. Aspirin, COX-1 inhibitörüdür. Klopidogrel ve prasugrel, P2Y12 reseptörünü irreversible inhibe eden ön ilaçlardır. Tikagrelor, bir reversible P2Y12 inhibitörüdür.
Aspirinin etkisi 2-4 saat sonra başlar ve 5 gün devam eder, Klopidogrelin etkisi 2-4 saat sonra başlar, etkisi 5-10 gün devam eder, prasugrelin ve tikagrelorun etkisi ise 30 dk sonra başlar, etkileri ise sırasıyla; 5-10 gün ve 3-4 gün devam eder. Güncel kılavuzlarda klopidogrel ve tikagrelorun kanamalı prosedürlerden 5 gün önce, prasugrelin ise 7 gün öce kesilmesini önerilmektedir.
Endoskopik prosedür öncesi, antitrombosit tedavinin yönetimi ile ilgili farklı kılavuzlarda benzer bilgiler yer almaktadır. Aspirinin, birçok işlemde devam edilmesi önerilmektedir. P2Y12 inhibitörlerinin ise özellikle büyük polipektomi işlemlerinde kanamayı arttırdığı rapor edilmiştir. Bir takım önlemler (submukozal adrenalin enjeksiyonu, loop ligasyonu cihazı konularak) altında klopidogrel kullanan hastalarda 1 cm’den  küçük polipektomi işlemi yapılabilir fakat bu durum, prasugrel kullananlar için geçerli değildir. Daha detaylı bilgi Tablo 3”te bulunmaktadır

Tablo 3 Endoskopik prosedürler ve kanama riskleri

Kanama riski

Endoskopik prosedür

Aspirin devam edilsin mi?

Klopidogrel veya prasugrel devam edilsin mi?

Düşük risk

EGD ve kolonoskopi +/- biyopsi

Evet

Hayır

 

EUS (FNA olmadan)

Evet

Evet

 

Kolonik polipektomi < 1sm

Evet

Hayır

 

Stenozların dilatasyonu

Evet

Hayır

 

Solid kitlelerin EUS-FNA

Evet

Hayır

 

Sindirim kanalının stentlenmesi

Evet

Hayır

 

ERCP + stent yerleştirilmesi veya papiller balon dilatasyonu (endoskopik sfinkterotomi yapılmaksızın)

Evet

Evet

 

Argon plazma koagülasyonu

Evet

Hayır

Yüksek risk

EMR, ESD ve ampuller rezeksiyon

Hayır

Hayır

 

Endoskopik sfinkterotomi

Evet

Hayır

 

Endeskopik sfinkterotomi + geniş balon papiller dilatasyonu

Hayır

Hayır

 

Kolonik polipektomi > 1 sm

Evet

Hayır

 

Sistik lezyonların EUS-FNA

Hayır

Hayır

 

Perkütan endoskopik gastrostomi

Evet

Belirsiz

 

Ezofageal vari bant ligasyonu

Evet

Hayır

Yardımcı Editör Notu :
Not yok

Editör Notu:
ASA dışındaki AA tedavinin uygun zamanda kesilip işlem yapılmasından sonra tekrar ikinci AA tedaviye başlanmasına ve süresine karar verirken stentlenen koroner arter ve lezyon lokalizasyonuna göre tedavi süresinin 18 aya uzatılabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: