76 yaşında HT dışında komorbiditesi olmayan kadın hasta femur başı kırığı sebebi ile ortopedi kliniğinde yatmaktadır (immobil hasta). 1×4000 IU enoksoparin uygulanmış olan hastanın takiplerinde nefes darlığı sebebi ile çekilen toraks BT anjiyografi sonucunda sağ pulmoner arter segmental seviyede akut pulmoner emboli ile uyumlu bulgular saptanması üzerine kardiyoloji konsültasyonu isteniyor. Hemodinamisi stabil olan hastada femur başı cerrahisi zamanlaması nasıl olmalıdır?

Cevabı Gör