74 yas erkek hasta, baş ağrısı şikayeti ile acil servise başvuruyor. GKS 14/15, TA 220/123 mmHg, nabız 87/dk, spO2 96, solunum sayısı 14/dk. Özgeçmişinde mekanik kapak replasmanı, HT, iskemik serebro vasküler olay (SVO) öyküsü mevcut. Varfarin, aspirin ve ACE-I kullanıyor. INR 7,4 olarak ölçülmüş, kraniyal bilgisayarlı tomografide (BT) instraserebral hemoraji mevcut. Hastaya nöroşirurji tarafından operasyon planlanıyor. Antihipertansif tercihimiz ne olmalı? Varfarin dozaşımı icin faktör preparatları mı, taze donmuş plazma mı, K vitamini mi önerirsiniz? Önerilirse oral mı, intravenöz mü verirsiniz? Varfarin ve aspirin yerine ne kullanalım?

Cevabı Gör