Hipertansiyon, tip 2 DM ve kronik AF öyküsü olan 60 yaşında kadın hasta NSTEMI tanısıyla yatırılmıştır. Kan basıncı 130/80 mmHg, kalp hızı 78/dk olan hastanın böbrek ve karaciğer ile ilişkili laboratuvar tetkikleri normaldir. Hasta perindopril 5 mg, metformin ve rivaroksaban 20 mg kullanmaktadır. Başka herhangi bir ilaç ve alkol kullanımı olmayan hastanın major kanama öyküsü bulunmamaktadır. Göğüs ağrısı devam etmekte olup hastaya PKG planlanıyor. Hastaya planlanan işlemin kardiyovasküler riskinin değerlendirilmesi ve tedavi önerileri nasıl olmalıdır?

Cevabı Gör