69 yaşında erkek hastaya, mekanik sarılık nedeniyle ERCP planlanıyor. Gerek duyulduğu takdirde genel anestezi ile açık operasyona geçilebileceği düşünülüyor. 40 yıl önce hastaya askerlik öncesi taramada “kapak hastalığı” olduğu söylenmiş ve askerlikten muaf edilmiş. Yaşı ve risk faktörleri nedeniyle hasta preop olarak size danışılmıştır. Hastanın istirahatte dispnesi ve göğüs ağrısı yok. 2 kat merdiven çıktıktan sonra dinlenme gerektiren nefes darlığı şikayeti mevcut. Hastanın EKG’sinde minimal LV hipertrofisiyle ilgili bulgular mevcut, ritm sinüstür. Yatak başı TTE’de LV EF %40-45, LV duvar kalınları minimal artmış, biküspit aort kapağı, ciddi AY, Asendan aort 53 mm. Bu hasta için önerileriniz nedir?

Cevabı Gör