Soru: Yrd. Doç. Dr. Feyzullah Beşli
Cevap: Yrd. Doç. Dr. Feyzullah Beşli
Yardımcı Editör: Uz.Dr.Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgü öneriler;

Kardiyovasküler açıdan yaş, erkek cinsiyet ve sigara risk faktörleri olan hastada tetikleyici bir faktör sonrasında sinüs bradikardisi ve hipotansiyon atağı yaşamıştır. Bu atakların medikal tedavi ile hızlı cevap vermesi semptomların tetikleyici faktörün etkisi ile oluştuğunu düşündürmektedir. Hastada rutin biyokimya hemogram ve tiroid fonksiyon testlerinden sonra, ekokardiyografik değerlendirme ve kronotrop fonksiyonların değerlendirilmesi için bir efor testi ve 24 saatlik holter kaydı çalışmaları ek bilgiler sağlayabilir. Tetikleyici faktörün ortadan kaldırılması ve sonrasında semptomların kontrol altına alınması durumunda ek bir tetkike ihtiyaç duyulmayabilinir. Bununla beraber yapılan değerlendirmeler sonrasında arada kalınan vakalarda ve özellikler sinüs nod fonksiyon bozukluğundan şüphe edilen hastalarda koroner anatominin görüntülenmesi ve elektrofizyolojik çalışma yapılabilir.

B) Genel öneriler;
Kalıcı kalp pili gerektiren bradikardi nedenleri intrinsik (idiyopatik dejenerasyon, iskemik kalp hastalığı, sarkoidoz ve amiloidoz gibi infiltratif hastalıklar vs.) ve ekstrinsik (vagal refleks, fiziksel egzersiz, ilaç etkisi, metabolik hastalıklar vs.) bir çok nedeni içermektedir. Tedavide ilk basamakta yapılması gereken altta yatan potansiyel geri döndürülebilir bir nedenin olup olmadığıdır. Acile bradikardi ile başvuran 277 hastada ilaç yan etkisi %21, akut ME %14, intoksikasyon %6 ve elektrolit bozukluğu %4 hastada saptanmıştır. Altta yatan geri döndürülebilir nedenler dışlandıktan sonra bradikardinin ciddiyetine göre kalıcı kalp pili ihtiyacı olup olmadığına karar verilir.

Yardımcı Editör Notu :
Bal intoksikasyonu klinik pratikte sık rastlanan geri döndürülebilir bir bradikardi nedenidir. Hastanın telemetri veya koroner yoğun bakım ünitesinde monitorizasyon ile takibi, semptomatik hastalarda geçici kalp pili implantasyonu ilk etapta yapılması gerekenlerdir. Takiple hastaların büyük bir kısmında ritm normale dönmekte ve kalıcı kalp pili gerekmemektedir.

Bölüm Editörü Notu:
Bal zehirlenmeleri “Rhododendron ponticum” ve “Rhododendron luteum” çiçeklerinden beslenen arıların ürettiği ve grayanotoksin içeren balın tüketilmesiyle oluşmaktadır. Toksik etkiler balın içerdiği grayanotoksinlerden kaynaklanır. Hücre membranındaki sodyum kanallarına bağlanarak etki eder.
Tedavide iv salin, atropin gibi destekleyici tedavi düşünülmelidir.