Editör: Prof. Dr. Mesut Demir
Soru: Yrd. Doç. Dr. Feyzullah Beşli
Cevap: Yrd. Doç. Dr. Feyzullah Beşli
Yardımcı Editör: Uz.Dr.Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgü öneriler;
CHA2DS2-VASc skoru=1 olan hastada skora katkıda bulunan tek risk faktörü kadın cinsiyet ise (yani hasta <65 yaş ve başka risk faktörü yoksa – ‘Lone AF’) antikoagülasyon endikasyonu bulunmamaktadır. Hastalar bu skoru bayan cinsiyetten almıyor, kanama skoru olarak kullanılan HAS-BLED skoru yüksek değil ve hasta uyumu iyi ise OAK verilmesi düşünülebilir. Bunun yanında arada kalınmış vakalarda hastadaki klinik ve ekokardiyografik özellikler dikkate alınarak OAK kararı verilebilir. Hastalarda ısrarcı AF’nin bulunması, ekokardiyografide sol atriyumun belirgin büyümüş olması, SEK görünümü ve düşük sol atriyum apendiks hızları oral antikoagülan verilme yönünde tercih kullanılmasında katkı sağlayabilir

B) Genel öneriler;

AF’ de OAK için genel olarak kabul gören görüş; yıllık inme riski %1’in üzerinde olan hastalarda OAK kullanımının yararının ağır bastığı yönündedir. ESC, CHA2DS2-VASc skoru 1 olan hastalarda, OAK kullanımını önermektedir. Bununla beraber hasta 1 skorunu sadece kadın cinsiyetten aldıysa tedavi önermemektedir. ACC kılavuzu ise CHA2DS2-VASc skoru 1 olan hastalar ile ilgili net bir öneride bulunmamakta ve OAK, aspirin veya hiçbir şey kullanmama seçeneklerini klinisyene bırakmaktadır. Bu hasta grubunda hasta tercihi ve kanama riski göz önüne alınarak tedavi kararının verilmesi daha akılcı olacaktır.

Yardımcı Editör Notu:

Hastamızda CHA2DS2 -VASc skoruna katkıda bulununan parametre kadın cinsiyet dışında bir risk faktörü ise ve HAS-BLED skoru <3 ise, yıllık inme riskinin >%1 olması nedeniyle OAK tedavi düşünülmelidir

Bölüm Editörü Notu:
Ek öneri yok