Soru: Yrd. Doç. Dr. Feyzullah Beşli
Cevap: Yrd. Doç. Dr. Feyzullah Beşli
Yardımcı Editör: Uz.Dr.Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgü öneriler;
CHA2DS2-VASc skoru=1 olan hastamızda skora katkıda bulunan tek risk faktörü kadın cinsiyet ise (yani hasta <65 yaş ve başka risk faktörü yoksa – ‘Lone AF’) antikoagülasyon endikasyonu bulunmamaktadır. Hastalar bu skoru bayan cinsiyetten almıyor, kanama skoru olarak kullanılan HAS-BLED skoru yüksek değil ve hasta uyumu iyi ise oral antikoagülan verilmesi düşünülebilir. Bunun yanında arada kalınmış vakalarda hastadaki klinik ve ekokardiyografik özellikler dikkate alınarak oral antikoagülan kararı verilebilir. Hastalarda ısrarcı AF’nin bulunması, ekokardiyografide sol atriyumu belirgin büyümüş olması, spontan eko kontrast görünümü ve düşük sol atriyum apendiks hızları oral antikoagülan verilme yönünde tercih kullanılmasında katkı sağlayabilir.

B) Genel öneriler;
Atriyal fibrilasyonda oral antikoagülan kullanımı için genel olarak kabul gören görüş; yıllık inme riski %1’in üzerinde olan hastalarda oral antikoagülan kullanımının yararının ağır bastığı yönündedir. Avrupa Kalp Cemiyeti, CHA2DS2-VASc skoru 1 olan hastalarda, OAK kullanımını önermektedir. Bununla beraber hasta 1 skorunu sadece kadın cinsiyetten aldıysa oral antikoagülan tedavi önermemektedir. ACC kılavuzu ise CHA2DS2-VASc skoru 1 olan hastalar ile ilgili net bir öneride bulunmamakta ve oral antikoagülan, aspirin veya hiçbir şey kullanmama seçeneklerini klinisyene bırakmaktadır. Bu hasta grubunda hasta tercihi ve kanama riski göz önüne alınarak tedavi kararının verilmesi daha akılcı olacaktır.

Yardımcı Editör Notu:
Hastamızda CHA2DS2 -VASc skoruna katkıda bulununan parametre kadın cinsiyet dışında bir risk faktörü ise ve HAS-BLED skoru <3 ise, yıllık inme riskinin >%1 olması nedeniyle OAK tedavi düşünülmelidir

Bölüm Editörü Notu:
Ek öneri yok

Referanslar:

  1. Camm AJ. et al. Guidelines for the management of atrial fibrillation. The Task Force for the Management of Atrial Fibrillation of the European Society of Cardiology. European Heart Journal (2010) 31, 2369–2429.
  2. January CT. et al. 2014 AHA/ACC/HRS Guideline for the Management of Patients With Atrial Fibrillation . J Am Coll Cardiol. 2014;64(21):e1-e76.
Anahtar Kelimeler: