Editör: Prof. Dr. Merih Kutlu
Soru: Dr.Uğur Aksu
Cevap: Uz.Dr.Recep Kurt
Yardımcı Editör: Uz.Dr.Nijat Bakshaliyev

A) Hastaya özgün öneriler;

İleri yaştaki hastaya major ürolojik bir operasyon planlanmaktadır. Bu operasyonun 30 günlük kardiyovasküler mortalite ve ME riski %1-5 arasındadır ve orta riskli cerrahi sınıfına girmektedir. Hastaya 12-derivasyonlu EKG çekilmelidir. Hasta HT tanısıyla izlendiği için hedef organ hasarı ve ilişkili kardiyovasküler klinik problemleri araştırmak adına TTE (sol ventrikül fonksiyonlarını değerlendirmek için) ve böbrek fonksiyon testlerini uygulamak gerekmektedir. Hastanın fonksiyonel kapasitesinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Hastada artmış perioperatif mortalite riski ile ilişkili klinik risk faktörü olmadığı için iskemi analizi için ileri tetkik (efor testi, dobutamin stres ekokardiyografi, miyokart perfüzyon sintigrafisi vb.) ve KAG’ ye ihtiyaç yoktur. Antihipertansif olarak ACE inhibitörü veya ARB kullanıyorsa operasyondan en az 24 saat önce bu ilaçları kesmek gerekir. Diğer antihipertansif tedaviye devam edilmesinde sakınca yoktur. Postoperatif herhangi bir problem oluşmazsa antihipertansif tedaviye devam edilir. Operasyon süresi uzun olduğu için intra ve postoperatif miyokart iskemisi riski artmaktadır. Özellikle postoperatif dönemde hipertansif hastalarda kan basıncı kontrolünü zorlaştıran anksiyete ve ağrının doğru yönetimi ile kardiyovasküler komplikasyon riski azaltılabilir. Hastanın kan basıncı sistolik 180 mmhg, diyastolik 110 mmhg üzerinde ise (evre 3 hipertansiyon) operasyonun ertelenmesi gerekmektedir. Bu kan basıncı değerlerinin altında operasyonun ertelenmesine gerek yoktur.

B) Genel öneriler;
Preoperatif kontrolsüz HT kardiyovasküler mortalite arttırmaktadır. Kan basıncı kontrol altında olmayan hipertansif hastalarda anestezi indüksiyonu esnasında görülen kan basıncı ve kalp hızı artışı normal bireylere göre fazla olmaktadır. 1 saati geçen operasyonlarda kan basıncının değişken seyretmesi miyokart iskemisi ve kardiyovasküler komplikasyon riskini arttırmaktadır. Bu nedenle kan basıncının perioperatif dönemde bazal değerin %70-100’ü arasında tutulması önerilir. Özellikle ortalama kan basıncının 60 mmHg altında 30 dakikadan fazla seyretmesi ME riskini arttırdığından kan basıncının düşmesine izin verilmemelidir.
Preoperatif olarak hangi hipertansif hastalarda iskemi analizi yapmak gerekir? Fonksiyonel kapasitesi 4 METs altında ve yüksek riskli cerrahi yapılacak olan cerrahi klinik risk faktörü olan hastalarda iskemi analizi için görüntüleme yöntemleri kullanılabilir.
Perioperatif hastada antihipertansif ilaç seçiminde nelere dikkat etmek gerekir ? Preoperatif dönemde, antihipertansif ilaç başlanması gerekiyorsa, hemodinamik problemlere neden olabilen alfa 2 agonist (klonidin gibi) ve kısa etkili dihidropiridin grubu KKB (nifedipin gibi) haricinde, herhangi bir grup antihipertansif seçilebilir..
Antihipertansif gruplarla ilgili perioperatif genel öneriler: ACE inhibitörü/ARB; operasyondan 24 saat önce bu ilaç grubunun kesilmesi ve postoperatif dönemde tekrar başlanması önerilir. Beta blokerler; Operasyon günü devam edilmelidir. Hemodinamik problem olmadığı sürece BB ara verilmesi miyokart iskemisi riskini arttırmaktadır. Klinik risk faktörleri olan ve yüksek riskli cerrahi yapılacak olanlarda en az 1 gün önceden (tercihen 1 hafta, optimal 1 ay önce) başlanması gerekiyor. Bisoprolol ve atenolol seçilmesi uygundur (perioperatif dönemde metoprolole üstünlükleri kanıtlanmıştır.) Kalsiyum kanal ve alfa-1 blokerleri; kısa etkili dihidropiridin grubu (nifedipin gibi) KKB’ lerden kaçınılmalıdır. Diğer kalsiyum kanal blokerleri ve alfa blokerlere güvenle devam edilebilir. Diüretikler; operasyon günü devam edilebilir. Yalnız post operatif dönemde sıvı-elektrolit dengesizliği sık olabileceğinden dikkatli olunmalıdır.

Yardımcı Editör Notu:
Bu hastada asemptomatik koroner arter hastalığı olsaydı, yine yaklaşım değişmeyecekti.

Bölüm Editörü Notu :

Ek öneri yok