Soru : Yrd.Doç.Dr.Servet Altay
Cevap: Yrd.Doç.Dr.Mustafa Yılmaztepe
Yardımcı Editör: Uz.Dr.Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgün öneriler;
Trastuzumab başlamadan önceki LVEF’ye göre %15’den fazla azalma olursa veya %10-15 arasında azalma ile beraber LVEF normalin altına düşerse trastuzumaba 4 hafta ara verilir ve sonrasında EF kontrol edilir. Hastaya standart kalp yetersizliği tedavisi başlanması uygun olacaktır (Beta-blokör, ACE inh). LVEF 4 hafta sonrasında düzelmezse transtuzumab kesilir. Hastada klinik olarak kalp yetersizliği gelişirse de ilaç kesilir ve kalp yetersizliği tedavisi başlanır.
Bu hastada klinik olarak kalp yetersizliği olup olmadığı bilinmemekle beraber, LVEF’de düşüş gerçekleşmiştir. Trastuzumab tedavisine ara verip, kalp yetersizliği tedavisinin başlanması ve 4 hafta sonra kontrol EF bakılması uygun olacaktır.

B) Genel öneriler;
Trastuzumab ‘human epidermal growth factor receptor-2 (HER-2) ‘ye etkili monoklonal antikordur. Kardiyotoksisite riski düşü-orta düzeydedir. Daha çok asemptomatik sol ventrikül disfonksiyonu yapmaktadır. Nadiren de klinik kalp yetersizliğine sebep olabilir. Antrasikline bağlı kardiyotoksisite gibi kümülatif doza bağlı değildir ve ilaç kesildikten sonra sıklıkla normale döner ve tekrar kullanıldığında da genellikle tolere edilir. Yapılan biyopsilerde antrasikline bağlı kardiyotoksisitede görülen miyosit harabiyeti görülmemektedir. Yapılan çalışmalarda klinik NYHA 3-4 kalp yetersizliği %0-3,9 arasında ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunda azalma da %3-34’ünde görülmektedir. Antrasiklin kullanılması, >50 yaş olması en büyük risk faktörleridir. Adjuvan kemoterapi alanlarda tedaviye başlamadan önce ve 3-6-9-12 ve 18. aylarda EF kontrolü yapılır, metastatik olanlarda ise tedavi öncesi LVEF ölçülür sonrasında klinik yoksa rutin EF kontrolüne gerek yoktur.

Yardımcı Editör Notu:
Hastada trastuzumab tedavisine ara verilip, beta bloker, ACE inhibitörü tedavisi başlanmalıdır. Asemptomatik olan hastada diüretik tedavi ihtiyacı yoktur. 4 hafta sonra kontrol ekokardiyografi yapılması yararlı olacaktır.

Bölüm Editörü Notu :
Ek öneri yok

Anahtar Kelimeler: