Editör: Prof. Dr. Kurtuluş Özdemir
Soru : 
Doç.Dr.Servet Altay
Cevap: Yrd.Doç.Dr.Mustafa Yılmaztepe
Yardımcı Editör: Uz.Dr.Ümit Yaşar Sinan

A) Hastaya özgün öneriler;

Trastuzumab başlamadan önceki LVEF’ye göre %15’den fazla azalma olursa veya %10-15 arasında azalma ile beraber LVEF normalin altına düşerse trastuzumaba 4 hafta ara verilir ve sonrasında EF kontrol edilir. Hastaya standart KY tedavisi başlanması uygun olacaktır (BB, ACE inhibitörü). LVEF 4 hafta sonrasında düzelmezse transtuzumab kesilir. Hastada klinik olarak KY gelişirse de ilaç kesilir ve KY tedavisi başlanır. Bu hastada klinik olarak KY olup olmadığı bilinmemekle beraber, LVEF’de düşüş gerçekleşmiştir. Trastuzumab tedavisine ara verilip bahsedilenler yapılmalıdır.

B) Genel öneriler;

Trastuzumab ‘human epidermal growth factor receptor-2 (HER-2) ‘ye etkili monoklonal antikordur. Kardiyotoksisite riski düşük-orta düzeydedir. Daha çok asemptomatik LV disfonksiyonu yapmaktadır. Nadiren de klinik Ky’ye sebep olabilir. Antrasikline bağlı kardiyotoksisite gibi kümülatif doza bağlı değildir ve ilaç kesildikten sonra sıklıkla normale döner ve tekrar kullanıldığında da genellikle tolere edilir. Yapılan biyopsilerde antrasikline bağlı kardiyotoksisitede görülen miyosit harabiyeti görülmemektedir. Yapılan çalışmalarda klinik NYHA 3-4 KY %0-3,9 arasında ve LVEF’de azalma da %3-34’ünde görülmektedir. Antrasiklin kullanılması, >50 yaş olması en büyük risk faktörleridir. Adjuvan kemoterapi alanlarda tedaviye başlamadan önce ve 3-6-9-12 ve 18. aylarda LVEF kontrolü yapılır, metastatik olanlarda ise tedavi öncesi LVEF ölçülür sonrasında klinik bulgu yoksa rutin EF kontrolüne gerek yoktur.

Yardımcı Editör Notu:

Hastada trastuzumab tedavisine ara verilip, BB, ACE inhibitörü tedavisi başlanmalıdır. Asemptomatik olan hastada diüretik tedavi ihtiyacı yoktur. 4 hafta sonra kontrol EKO yapılması yararlı olacaktır.

Bölüm Editörü Notu :
Ek öneri yok