56 yaşında bayan hasta endokrinoloji polikliniğinde değerlendirilmiş olup, hipotroidi ve karaciğer enzimlerinde hafif yükselme saptanmıştır. Hastaya üst abdomen USG yaptırılmış ve raporda abdominal aortada minimal atherosklerotik değişiklikler belirtildiğinden kardiyoloji polikliniğine yönlendirilmiştir. Hastanın açlık kan şekeri normaldir, LDL düzeyi 140 mg/dl dir. Günde 2-3 adet sigara içmektedir, ofiste ölçülen ardışık kan basıncı ortalaması 140/90 mm dir. Aktif kardiyak yakınması bulunmamaktadır. Bu hastaya ek tetkikler yapılmalı mıdır? Primer ve sekonder korunma ile ilgili öneriler nasıl olmalıdır ?

Cevabı Gör

48 yaşında yeni tanı HT nedeniyle poklinikte değerlendirilen hastanın aktif kardiyak yakınması bulunmamaktadır. Hastanın ekokardiyografisinde sol ventrikül sistolik işlevleri, duvar kalınlıkları ve kapak yapıları normaldir. Hastada sağ atriyum komşuluğunda 21 mm, sağ ventrikül komşuluğunda 18 mm, arka duvar komşuluğunda 20mm, lateral duvar komşuluğunda 13 mm, ön duvar komşuluğunda 15 mm perikardiyal efüzyon saptanmıştır. Hastanın bundan sonraki yönetimi nasıl olmalıdır ?

Cevabı Gör

31 yaşında erkek hasta, 2 yıldır hipertrofik KMP tanısıyla başka bir merkezde izlenmiştir. Hastanın eşlik eden kardiyovasküler risk faktörü yoktur. Halen metoprolol 2×25 mg dışında ilaç kullanmamakta olup, son aylarda efor kapasitesinde azalma, efor dispnesi ve sol prekordiyal bölgede ağrı tariflemektedir. Fonksiyonel kapasitesi NYHA sınıf 2 ile uyumludur. Ailesinde ani kardiyak ölüm öyküsü yoktur. Şu ana kadar senkop geçirmemiş olup, 48 saatlik holterde sürekli ya da sürekli olmayan VT saptanmamıştır. Ekokardiyografisinde LVEF %65, maksimal duvar kalınlığı 25 mm, sol atriyum çapı 55 mm ve valsalva manevrasıyla maksimum çıkış yolu gradyenti 50 mm hg saptanmıştır. Hastanın 5 ani kardiyak ölüm riski %5 hesaplanmıştır. Hastanın bundan sonraki yönetimi nasıl yapılmalıdır?

Cevabı Gör